EVN Croatia nezadovoljna distributivnim tarifama

Autor: N.D. Objavljeno: 30.05.2012. 🕜 14:57 Lokacija: Zagreb

EVN Croatia strahuje da distribucijskom tarifom neće uspjeti pokriti rastuće troškove

Koncesionar za distribuciju plina u Dalmaciji EVN Croatia ovaj će petak svečano pustiti plin prvim potrošačima u Zadru,a riječ je o Crvenim kućama, naselju u kojem žive branitelji s obiteljima. EVN Croatia u ovom trenutku ima potpisano više od 300 pisama namjere, a računaju da će na plin ubrzo moći priključiti i veće potpošače poput Knaufa u Kninu i LTH iz Benkovca. EVN Croatia je s početkom svibnja konačno mogla započeti s opskrbom plinom jer su po prvi puta od HERA-e dobili tarife za distribuciju i opskrbu plinom. Međutim, u toj tvrtci, koja je u plinofikaciju do sada uložila 15 milijuna eura, nezadovoljni su dobivenim tarifama. EVN-ova distribucijska cijena za kućanstvo i potrošače u TM 2 iznosi 0,56 kn/m3, potrošačima u TM 3 to je 0,26 kn/m3, a u TM 4 0,08 kuna za m3. U tarifnoj skupini kućanstva ta je tarifa usporediva s onom koju ima riječki Energo, Montcogim plinara i pulska Plinara, dok se tarifa u TM 3 može usporediti s onom pulske Plinare, Plin-projekta i Koprivnica plina. U tarifnoj skupini TM 4 samo Energo ima iznadprosječnu cijenu tarife, dok je ona koja je određena EVN Croatiji na razini drugih distributera. 
U tarifi za kućanstva toj će tvrtci u ukupnoj cijeni kWh plina pripasti tek 18%. Kada je riječ o tarifi za opskrbu plinom EVN Croatia ima istu tarifu kao Plinara Pula i nešto veću tarifu od Energoa. EVN-ova cijena plina konkurentna je svim drugim energentima, pa i značajno niža od prvog najnižeg energenta, a to je lož ulje, no u toj tvrtci bi očigledno željeli da je razlika cijene između ta dva energenta ipak nešto manja. Kada su svoja ulaganja u zahtjevu HERA-i izrazili kroz tarifu za distribuciju došli su do tarife od 23 kn/m3, što je 40 puta više u odnosu na dobivenu.
Pozicija EVN-a na tržištu znatno je teža od konkurentske: glavnina distributera već ima značajan broj korisnika i uhodanu plinsku mrežu, dok EVN kreće od početka i trebao bi imati atraktivnu tarifu koja bi privukla korisnike, ali i istodobno omogućila investitoru povrat ulaganja u razumnom roku, što hrvatski zakoni kroz tarife garantiraju. Međutim, u praksi to nije tako, pa u EVN Croatiji strahuju da će prvi potrošači plina morati platiti značajno više tarife od potrošača u kasnijem razdoblju koncesije. 
Sadašnji tarifni sustav ne osigurava ekonomsku isplativost ulaganja, a tarife koje je odredila Vlada odstupaju od EVN-ovog prijedloga koji je išao za povećajem regulacijskog perioda te da je tarifa u prvoj polovini koncesijskog perioda garantirana. Nadaju se da bi promjena metodologije u izračunu tarifa za plin trebala biti donesena već do kraja ove godine. EVN je prije početka ulaganja u Hrvatskoj svoje projekcije radio s varijantom da će distribucijska marža za sve korisnike biti 56 lipa po m3, međutim, ona se sada drastično smanjila za veće potrošače. S tih 56 lipa tvrtka je računala da će moći pokriti troškove, pa su sada daleko od razumnog pokrivanja svojih troškova koji kontinuirano rastu. EVN ne želi i ne razmatra razvrgavanje koncesijskog ugovora, već žele predvidljivu tarifu i jasna pravila u budućnosti, a to se nadaju i ostvriti u dijalogu s resornim ministarstvom i HERA-om. 

TAGOVI