EVN Croatia plin počinje plinofikaciju splitske regije

Autor: N.D. Objavljeno: 23.03.2011. 🕜 09:01 Lokacija: Split

Prvi potrošači u Splistko-dalmatinskoj županiji plin će dobiti u jesen 2012.

Prijenosom koncesije za izgradnju distribucijske mreže i distribuciju plina s ugovornog koncesionara, austrijske tvrtke EVN AG, na novoosnovanu tvrtku kćer EVN Croatia plin stvoreni su svi pravni preduvjeti za početak realizacije projekta plinofikacije Splitsko-dalmatinske županije, istaknuto je na današnjem potpisivanju ugovora o prijenosu koncesije. Taj su ugovor potpisali župan splitsko-dalmatinski Ante Sanader i članovi uprave EVN Croatia Plin Evelyn Panis i Gottfried Reisenauer, a prijenos koncesije omogućuje da tvrtka EVN Croatia krene s ishođenjem dozvola i potom s gradnjom distribucijske mreže na području županije. Prvi potrošači na području Splitsko-dalmatinske županije na distribucijsku plinsku mrežu trebali bi biti priključeni u jesen 2012. godine na području Dugopolja, a prva kućanstva i tvrtke na plin bi se u Splitu mogli priključiti u ljeto 2013. godine, najavila je Evelyn Panis. Sam je ugovor vrijedan više od 380 milijuna kuna, a predviđena je gradnja distribucijske mreže u dužini od 625 kilometara. Na tu će se plinsku mrežu moći spojiti 81.000 kupaca, a distribucijska će mreža spojiti Split, Solin, Kaštela i Trogir te dijelove Dugopolja, Klisa i Segeta. Cijena priključka ovisit će o HERA-i, a iskustva tvrtke EVN u drugim europskim zemljama pokazuju da se priključna cijena po kućanstvu kretala između 6.500 i 8.000 kuna, rekla je Panis i dodala da će 12. travnja ove godine početi radovi na plinofikaciji Zadarske županije.