EVN: Plin je najpovoljniji energent za grijanje

Autor: N.D. Objavljeno: 25.01.2017. 🕜 15:42 Lokacija: Split

Priključak na plin Dalmatincima se može isplatiti za samo godinu dana

„Plin je najpovoljniji izvor energije. Prema podacima iz 2016. godine, koriste li plin umjesto ukapljenog prirodnog plina građani u stanovima s potrošnjom od 1000 m3 plina mogu na godišnoj razini ostvariti uštedu od skoro 700 kuna. Prijelazom na plin, umjesto da koriste električnu energiju za grijanje, građani mogu uštedjeti više od 5 000 kuna, što znači da otprilike u godinu dana mogu isplatiti ulaganje u plinski priključak. Veći potrošači mogu uštedjeti još i više, ovisno o potrošnji i izvoru energije koji su prije koristili“, objasnio je Werner Casagrande, član Upravnog odbora EVN Croatia plina na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Splitu. Cijena plinskog priključka koju regulira Hrvatske regulatorna energetska agencija (HERA) za domaćinstva iznosi 5.500 kuna što uključuje instalaciju priključnog voda, kućišta, razvodnika i regulatora tlaka. Za stanove se priključna cijena mijenja ovisno o broju stanova u stambenom bloku. Nakon potpisivanja ugovora o opskrbi, za plinomjer se plaća dodatan iznos od 1.500 kuna. Međutim, kako je svaka zgrada specifična teško je dati jedinstveni izračun troška uvođenje plina, ali što je više stanova u zgradi, to je priključak jeftiniji. 
 Radovi na izgradnji plinske mreže u Splitsko-dalmatinskoj županiji započeli su u studenome 2013., a prvi korisnici priključeni su u Dugopolju u svibnju 2015. Do sada je na području Dugopolja, Klisa, Solina i Splita izgrađeno 37 km plinske mreže te se na nju kontinuirano priključuju novi poslovni i privatni korisnici. Gospodarska zona u Dugopolju prva je poslovna zona u Dalmaciji koja ima potpuno razvijenu plinsku mrežu, a krajem 2016. EVN je izgradio plinsku mrežu u centru Dugopolja na koju je priključena Osnovna škola Dugopolje i na taj način postala prva javna ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja koristi plin. Trenutno se radovi na izgradnji visokotlačnog plinovoda odvijaju prema Splitu, trasom koja prolazi kroz Klis i Solin pa su prvi korisnici u Klisu na nju priključeni krajem ljeta 2016. 
 U Splitu je EVN Croatia počeo izgradnju plinske mreže polaganjem plinskih cijevi na trasi od Bauhausa do Prometa Split u Hercegovačkoj ulici. Radovi od Prometa Split do bolnica Križine i Firule upravo su započeli i bit će dovršeni tijekom godine. Tijekom godine plinska mreža će se širiti i prema Poljudu i Stinicama, a počet će se graditi i u Kaštelima i Trogiru. Dosad je EVN izgradio više od 100 km plinovoda u sve tri županije obuhvaćene koncesijom i opskrbljuje više do 1 000 korisnika. S ulaganjem vrijednim preko 110 milijuna kuna EVN je jedan od vodećih greennfield investitora u regiji. EVN Croatia osim ulaganja u plinsku distributivnu mrežu ulaže i u obrazovanje budućih plinoinstalatera pa je tako do sada EVN stipendirao 6 učenika srednje Strukovne škole Vice Vlatković u Zadru te 4 učenika Industrijsko-obrničke škole u Šibeniku. EVN Croatia također ostvaruje uspješnu suradnju s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu u okviru koje EVN osigurava stručne materijale te organizacijom različitih stručnih skupova i na taj način daje podršku razvoju plinske struke u Dalmaciji.

TAGOVI