HERA je bila zaposlena

Autor: B.L. Objavljeno: 29.05.2018. 🕜 12:00 Lokacija: Zagreb

Šest novih metodologija za određivanje tarifnih stavki na tržištu plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je čak šest metodologija za utvrđivanje tarifnih stavki na tržištu plina. To su:
Sve su donesene na osnovi Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/2012) i Zakona o tržištu plina (NN 18/2018), objavljene su u 'Narodnim novinama', na snagu stupaju 15.6.2018. godine i nadzor nad njihovom provedbom provodi HERA. 
Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina određuju se:
• model regulacije energetske djelatnosti transporta 
• formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora transportnog sustava (Plinacra)
• postupak revizije dozvoljenog prihoda
• raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki
• koeficijenti za izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava i za prekoračenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava
• obračun naknade za korištenje transportnog sustava za korisnika transportnog sustava
• podnošenje zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki i dostava podataka i dokumentacije,
• podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda
• podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun iznosa tarifnih stavki.
Dužan ju je primjenjivati operator transportnog sustava, a osniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalnog dozvoljenog prihoda.
Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina određuju se:
• model regulacije energetske djelatnosti distribucije
• formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora distribucijskog sustava
• postupak revizije dozvoljenog prihoda
• tarifne stavke i tarifni modeli,
• način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki te očekivanog ukupnog prihoda operatora
• značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa
• postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki
• podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.
Dužni su je primjenjivati operatori distribucijskih sustava (tzv. distributeri plina).
Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina određuju se:
• model regulacije energetske djelatnosti skladištenja plina
• formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora sustava skladišta
• postupak revizije dozvoljenog prihoda
• raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki
• koeficijenti za izračun naknade za korištenje kapaciteta sustava skladišta
• obračun naknade za korištenje sustava skladišta plina za korisnika sustava skladišta plina
• značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa
• postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki
• podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.
Dužan ju je primjenjivati operator sustava skladišta plina (tvrtka PSP).
Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina određuju se:
• model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin (LNG)
• formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora terminala
• postupak revizije dozvoljenog prihoda
• tarifne stavke te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki
• obračun naknade za korištenje terminala za korisnika terminala
• konačni obračun naknade za korištenje terminala
• značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa
• postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki
• podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.
Dužan ju je primjenjivati operator terminala za LNG (tvrtka LNG Hrvatska).
Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom određuje se:
• struktura cjenika nestandardnih usluga operatora transportnog, distribucijskih i sustava skladišta plina, terminala za LNG i opskrbljivača u obvezi javne usluge
• način, elementi i kriteriji za izračun cijene nestandardnih usluga
• način izračuna prosječne cijene radnog sata
• broj radnik-sati potrebnih za izvođenje pojedine nestandardne usluge
• donošenje, objava i primjena cjenika nestandardnih usluga.
Dužni su  je primjenjivati operatori transportnog, distribucijskih i sustava skladišta plina, terminala za LNG, opskrbljivač u obvezi javne usluge i zajamčeni opskrbljivač.
I na kraju, Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta određuju se:
• kategorije priključaka na plinski distribucijski ili transportni sustav
• grupe složenosti radova
• način, elementi i kriteriji za izračun naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
• postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa naknade za priključenje
• donošenje, objava i primjena naknade za priključenje.
Dužni su je primjenjivati operatori distribucijskih i transportnog sustava, investitor priključka i ovlašteni izvođač priključka.

TAGOVI