Hitna promjena Zakona o tržištu plina

Autor: M.E. Objavljeno: 24.01.2018. 🕜 15:47 Lokacija: Zagreb

Zakon će stupiti na snagu najkasnije 28. veljače, ali cijene se neće mijenjati

Vlada je danas u hitnu saborsku proceduru uputila prijedlog Zakona o tržištu plina a krajnja cijena plina za kućanstva trebala bi biti regulirana do 1. listopada 2021. Zakonom se želi osigurati funkcioniranje tržišta plina u skladu s rokovima, kao i uklanjanje EU povrede koja nije uklonjena donošenjem izmjena i dopuna Zakona o tržištu plina u veljači 2017. godine, stoji u obrazloženju. Zakon bi na snagu trebao stupiti najkasnije 28. veljače, a predviđa se zadržavanje postojeće cijene, kao i metodologija po kojoj će se određivati cijena, kako bi se zaštitili krajnji kupci iz kategorije kućanstvo. 
S obzirom na to da EU povreda iz 2015. nije uklonjena te je u međuvremenu u 2017. godini zaprimljena nova EU povreda realno je očekivati pokretanje tužbe koja će rezultirati sankcijama. Također, treba paziti i na tržišne rokove zakupa skladišnih kapaciteta, transportnih kapaciteta, nabavke plina, kao i sklapanje ugovora s opskrbljivačima u obvezi javne usluge (OOJU), za što je rok 01. travnja tekuće godine. Te aktivnosti potrebno je započeti najmanje 30 dana ranije, što znači da bi Zakon morao stupiti na snagu najkasnije krajem veljače. Naime, ugovori s opskrbljivačima u obvezi javne usluge ističu 1. travnja 2018. godine, a do tada vrijedi i cijena po kojoj mogu kupovati plin od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu (OVT), a koju je nastavno na trenutno važeći Zakon o tržištu plina odlukom donijela Vlada RH. Ako se Zakon ne usvoji do 28. veljače, primjenjuju se izmjene i dopune Zakona iz veljače 2017. koje nisu usklađene s EU Direktivom i koje su postupak EU povrede. Također, cijena plina po kojoj OVT prodaje plin za kućanstva OOJU prestaje važiti 1. travnja 2018. godine te OOJU neće biti u mogućnosti na vrijeme odlučiti hoće li kupovati plina od OVT što će posljedično rezultirati nabavom plina na tržištu odnosno mogućim povećanjem cijene plina za kućanstva, uzimajući u obzir trenutna kretanja cijene plina. Nadalje, od 1. travnja 2018. godine počinje sezona skladištenja plina za narednu ogrjevnu sezonu te postoji realna mogućnost da se skladišni kapaciteti neće zapuniti na vrijeme ako OVT ne sklopi ugovore s OOJU, a što može ugroziti sigurnost opskrbe u ogrjevnoj sezoni 2018./2019. Zaključno, kada se Zakon ne bi donio do 28. veljače 2018. ostat će nejasno tko će i na koji način zakupiti transportne kapacitete, skladišne kapacitete, nabaviti plin te ga po reguliranoj cijeni, koja je nakon 1. travnja 2018. sukladno trenutno važećem Zakonu nepoznata, prodavati na tržištu za kućanstva, obrazlaže Vlada.

TAGOVI