INA-i omogućeni radovi u svrhu eksploatacije ugljikovodika na polju Vukanovec

Autor: B. O. Objavljeno: 09.05.2023. 🕜 11:25 Lokacija: Zagreb
  • Detalj plinskog sustava na Centralnoj plinskoj stanici Molve (foto: Tomislav Lazarić 2011.)

• plinski sustavi, CPS Molve, plin
    Izvor: Tomislav Lazarić

Površina eksploatacijskog polja Vukanovec je 11,32 km2, za što je INA dužna plaćati novčanu naknadu od 530,89 eura/km2 koja se obračunava godišnje

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) izdalo je INA-i Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vukanovec na području općine Gornji Mihaljevec, Selnica, Sveti Juraj na Bregu i Štrigova u Međimurskog županiji

Površina tog eksploatacijskog polja je 11,32 km2, za što je INA dužna plaćati novčanu naknadu od 530,89 eura/km2 koja se obračunava godišnje. 

Podsjećamo, INA je projekt Međimurje, čiji je cilj privođenje proizvodnji dosad otkrivenih plinskih polja Zebanec, Vučkovec i Vukanovec te mogućih proizvodnih lokaliteta na tome području, predstavila prije 12 godina. 

Plinska eksploatacijska polja Vučkovec i Zebanec puštena su u probnu proizvodnju 2016. godine. Plinsko polje Vukanovec je, prema ranijim najavama, trebalo biti pušteno u proizvodnju početkom 2017. godine.

TAGOVI