IVAPLIN sudski osporava odluku HERA-e o najpovoljnijem opskrbljivaču u javnoj usluzi

Autor: N.D. Objavljeno: 03.03.2021. 🕜 13:58 Lokacija: Zagreb

Kaotičan proces bitke za kupce slijedom deregulacije cijene opskrbe plinom

HERA je stisnula packu opskrbljivaču plinom IVAPLIN konstatiravši da dovode svoje kupce iz kategorije kućanstva u zabludu, na štetu E.ON-a Hrvatska, na što je IVAPLIN odgovorio sudski izborenom privremenom mjerom koja suspendira rezultate natječaja za najpovoljniju cijenu opskrbe plinom u obvezi javne usluge. Tim potezom do sudskog pravorijeka IVAPLIN faktički ostaje u (nedavno izgubljnom) statusu opskrbljivača u obvezi javne usluge. 

To je prvi, pomalo neočekivani potez u trenutno kaotičnom procesu tržišne bitke za kupce slijedom deregulacije opskrbne cijene plina, temeljem natječaja koji je provela HERA. Taj natječaj je iznjendrio 13 opskrbljivača u obvezi javne usluge, koji su temeljem najniže ponuđene cijene dobili pravo kontaktirati kupce na "novoosvojenim" opskrbnim područjima. Na distributivnom području IVAPLIN-a uslugu javne opskrbe dobio je E.ON, a IVAPLIN se sada obraća kupcima i traži od njih da s njima sklope opskrbu po tržišnoj cijeni, slično kao što rade i drugi distributeri/opskrbljivači na svom matičnom području na kojem su izgubili javnu uslugu. 

IVAPLIN: HERA je pogriješila

No, IVAPLIN je u obavijesti kupcima napisao nešto što se regulatoru nije dopalo. U Obavijesti je navedeno da „Protivno zakonom utvrđenoj svrsi zbog koje je javni natječaj proveden (obveza odabira najniže cijene), HERA je na štetu više od 7000 kućanstava na Distribucijskom području IVAPLIN-a odabrala opskrbljivača koji je dao višu cijenu.“, što HERA kaže da ne odgovara istini. Dapače, IVAPLIN-a je protiv navedene Odluke HERA-e podnio tužbu Upravnom sudu kojom traži poništenje Odluke te je ujedno zatražio od suda da se donese rješenje kojim se odgađa izvršenje pobijene Odluke. Upravni sud je 23. veljače 2021. donio rješenje o odgodi izvršenja navedene Odluke HERA-e, dok se ne ocijeni njena zakonitost. Čekamo rekciju E.ON-a Hrvatska.

Neslužbeno doznajemo da je IVAPLIN prošao prvu fazu HERA-inog natječaja za izbor opskrbljivača u obvezi javne usluge i da je i ponudio najpovoljniju cijenu, da bi na koncu Agencija konstatirala da IVAPLIN nije kvalificirani ponuditelj jer je u jednom trenu u povijesti bio bez potrebnih dozvola, a uvjet natječaja je bio da distributer/opskrbljivač nije gubio dozvolu za opskrbu. 

Što kaže HERA

Hera kaže da na području države svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinomkoji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina, pri čemu uvijek imaju pravo povratka s tržišnih uvjeta na javnu uslugu. Uvjete opskrbe plinom na tržišnim osnovamakrajnji kupac kategorije kućanstvo slobodno ugovara s odabranim opskrbljivačem, pri čemu definiraju način utvrđivanja krajnje cijene plina tijekom ugovornog razdoblja, odnosno da li je cijena fiksna ili promjenjiva te eventualne uvjete promjene pojedinih elemenata cijene tijekom ugovornog razdoblja, trajanje ugovora, način produljenja ugovora, mogućnost i uvjete raskida ugovora i drugo. 

Za kupce koji se odluče za javnu uslugu HERA odlukom na svakom distribucijskom području određuje tko je njihov „zadani“ opskrbljivač plinom te određuje i krajnju cijenu plina. Opskrbljivač plinom mora voditi računa da krajnji kupci iz kategorije kućanstvo dobiju sve relevantne informacije na temelju kojih mogu samostalno zaključiti koja je usluga opskrbe plinom –u okviru javne usluge ili tržišna –za njih povoljnija. 

Dodatno, kao element zaštite krajnjih kupaca, Zakonom je definirano da je prilikom davanja ponuda o opskrbi plinom i sklapanja ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, svakom opskrbljivaču i/ili njegovom predstavniku zabranjenodovođenje krajnjeg kupca u zabludu s namjerom da ga se time navede na sklapanje ugovora, kao i korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponude i ugovora te korištenje zavaravajućeg oglašavanja.

TAGOVI