Kako će se određivati cijene plina?

Autor: B.L. Objavljeno: 03.01.2022. 🕜 08:46 Lokacija: Zagreb

HERA je odredila tarifne stavke za 33 distributera plina i za 14 opskrbljivača

Cijena plina u javnoj opskrbi bit će manja od početka ove godine. Na svojoj posljednjoj sjednici u 2020. godini Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donijelo je dva važna podzakonska propisa za tržište plina kojima se uređuje iznos cijene plina za krajnje potrošače. Riječ je o Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 141/2021) i o Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022 (NN 141/2021).


Nove tarifne stavke za distribuciju...

S obzirom na to da  su važeći iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina određeni do 31. prosinca 2021. godine, HERA je prema odredbama Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 48/18) donijela nove iznose tarifnih stavki za naredno regulacijsko razdoblje za 33 operatora distribucijskih sustava (tzv. distributera plina). Riječ je o već trećem regulacijskom razdoblju i ono započinje 1. siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2026. godine.

Prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022. - 2026., prosječna tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (Ts1), bez poreza na dodanu vrijednost, za  tarifni model TM2 (što odgovara rasponu godišnje potrošnje plina 5001 - 25 000 kW h) za sva 33 operatora za 2022. godinu iznosi 0,0453 HRK/(kW h), što u odnosu na 2021. predstavlja smanjenje za 6,4%


... i za opskrbu plinom

Na osnovi Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20), HERA je sada odredila i cijenu plina za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom i to za svih 14 opskrbljivača u obvezi javne usluge koji svoju djelatnost obavljaju na 33 distribucijska područja u Hrvatskoj. U odnosu na važeću cijenu, cijena opskrbe u javnoj usluzi od 1. siječnja 2022. godine mijenja se isključivo zbog promjene troška distribucije u skladu s ranije spomenutom Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje  2022. - 2026., dok  su preostale dvije komponente cijene (trošak nabave plina i opskrbe plinom) ostale nepromijenjene.

Prema donesenoj Odluci, iskazano kao prosjek za sva 33 distribucijska područja za tarifni model TM2, krajnja cijena opskrbe plinom za kućanstva u javnoj usluzi je od 1. siječnja ove godine manja za 1,1% u odnosu na razdoblje do 31. prosinca 2021.


Još nekoliko važnih podzakonskih propisa za plin

Na istoj sjednici, koja je održana 20. prosinca prošle godine, UV HERA-e donijelo je još nekoliko važnih podzakonskih propisa iz plinskog gospodarstva. To su: Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 141/2021), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 141/2021), Odluka o cijeni nestandardnih usluga operatora  transportnog  sustava (NN 141/2021), Odluka o cijeni nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina (NN 141/2021), Odluka o cijeni nestandardnih usluga operatora distribucijskog  sustava (NN 141/2021) i Odluka o cijeni nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge (NN 141/2021)

Tim propisima utvrđuju se prosječne cijene radnog sata i cjenici nestandardnih usluga za svakog pojedinog pružatelja usluga, odnosno operatora pojedinih dijelova plinskog sustava i tržišta plina.


plinarski forum

TAGOVI