Ličko-senjska županija želi plinofikaciju

Autor: N.D. Objavljeno: 23.01.2018. 🕜 11:53 Lokacija: Gospić

Županija potiče Gospić i Otočac plate studije potrebne za raspis natječaja za koncesiju

U Kabinetu župana održana je u utorak sjednica Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za plinofikaciju Ličko-senjske županije te je donesen zaključak u svezi obuhvata I. faze plinofikacije Ličko-senjske županije i utvrđen projektni zadatak za izradu idejnog projekta za izgradnju prve faze plinskog distribucijskog sustava na području Ličko-senjske županije. Troškove izrade idejnog projekta kao uvjeta za ishodovanje potrebnih lokacijskih dozvola i troškove izrade Studije opravdanosti davanja koncesije u iznosu od 300.000 kn u potpunosti snosi županija. S obzirom da prva faza plinofikacije obuhvaća područje gradova Gospića i Otočca župan je uputio dopis Gradovima sa zamolbom da se uključe u sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije kako bi prva faza plinofikacije obuhvatila što šire područje. Iz Grada Otočca zaprimljeno je očitovanje da Proračunom Grada Otočca za 2018. godinu nije moguće osigurati sredstva za potporu u provedbi projekta plinofikacije, dok iz Grada Gospića odgovor nije stigao. Zato je na sjednici Povjerenstva župan zamolio predstavnike Gradova da još jednom razmotre mogućnost uključivanja u sufinanciranje troškova projektiranja kako bi ovaj projekt dobio još veću razvojnu komponentu, objavila je Lika-online. Županija apelira na gradove jer navodno sama nema novaca za izradu projektne dokumentacije. 

TAGOVI