Mijenjaju se Mrežna pravila transportnog sustava

Autor: B.L. Objavljeno: 04.03.2019. 🕜 10:10 Lokacija: Zagreb

Operator plinskog transportnog sustava poziva na javnu raspravu

Plinacro, operator hrvatskog plinskog transportnog sustava objavio je početak javne rasprave o Prijedlogu izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava. Javna rasprava, u kojoj mogu sudjelovati energetski subjekti, ali i zainteresirana i stručna javnost, otvorena je 1. - 10.3.2019. godine. Dosadašnja Mrežna pravila transpornog sustava (NN 50/2018) također je donio Plinacro, a stupila su na snagu 9.6.2018. godine. No, predloženim izmjenama predlaže se produljenje primjene odredbi dosadašnjeg članka 144., kojim se uređuju dodatna pravila za ugovaranje i korištenje prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska - Mađarska u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku i to do 1.1.2020. godine.

TAGOVI