Na dalmatinskom plinovodu samo 800 potrošača

Autor: N.D. Objavljeno: 19.08.2014. 🕜 15:16 Lokacija: Zagreb

EVN računa da će svoja ulaganja ipak vratiti u roku 30 godina

Plinovod do Dalmacije bio je jedan od najvećih projekata dviju zadnjih HDZ-ovih Vlada, u koji je državna tvrtka Plinacro uložila 1,57 milijardi kuna. No, zasad se ne nazire isplativost te investicije jer je na plinsku mrežu na jugu Hrvatske dosad priključeno samo 800 potrošača, piše Večernjak. Koncesije za gradnju plinske mreže u tim županijama pak dobila je tvrtka EVN Hrvatska. I u Plinacru i u EVN-u priznaju da je broj priključaka na plinovod ispod očekivanja, što pripisuju recesiji, ali navode da je riječ o dugoročnoj investiciji. “Zbog gospodarske krize i rasta cijene prirodnog plina usporene su aktivnosti na plinofikaciji Dalmacije. No, intenzivna izgradnja kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, posebno vjetroelektrana, nameće potrebu gradnje plinske elektrane kao pouzdana dopunskog izvora, potrebnog zbog nestalnosti rada vjetroelektrana”, navode u Plinacru. Dodaju da će novu dimenziju korištenju plinskog transportnog sustava Like i Dalmacije dati Jonsko-jadranski plinovod, a značajni potencijali korištenja mogao bi se otvoriti i u otpremi potencijalne buduće proizvodnje s jadranskih plinskih polja, za koja su koncesijski natječaji, na području Hrvatske, Crne Gore i Albanije, u postupku. “Sve navedeno upućuje na to da su, iako je korištenje plinovodnog sustava Like i Dalmacije zasad malo, ulaganja u njega bila opravdana i da se mogu očekivati čak daleko značajniji ekonomski učinci od prvobitno planiranih”, tvrde u Plinacru. U EVN-u Hrvatska kažu da opskrbljuju 800 korisnika u Zadru te da je uglavnom riječ o kućanstvima. No, ističu da su na njihovu mrežu priključeni i veliki korisnici poput Maraske, Tvornice kruha Zadar, sportskog centra Višnjik.... “Zadovoljni smo razvojem projekta u ovoj fazi, iako to nije ono što smo imali na umu kad smo počeli s gradnjom plinske mreže”, kažu u EVN-u Hrvatska. Na pitanje kad očekuju povrat ulaganja odgovaraju da infrastrukturni projekti nisu isplativi na kratki rok. “Koncesijski ugovor potpisan je na 30 godina i svi naši izračuni o povratu investicije temelje se na tom razdoblju”, navode u EVN-u Hrvatska.

TAGOVI