Na javnoj raspravi Metodologija za tarife za LNG-terminal

Autor: N.D. Objavljeno: 21.06.2016. 🕜 10:47 Lokacija: Zagreb

Javna rasprava traje do 5. srpnja

HERA je 14. lipnja započela javnu raspravu vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Javna rasprava će trajati do 5. srpnja 2016. godine, a taj dokument bit će ključan za potencijalnog upravitelja terminala, kupce plina, ali i isplativost samog ulaganja u plutajući terminal koji bi se trebao graditi na Krku. Prijedlog Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Prijedlogom Metodologije se određuju model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom, formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora terminala, postupak revizije dozvoljenog prihoda, tarifne stavke te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki, koeficijenti za izračun naknade za korištenje terminala, obračun naknade za korištenje terminala za korisnika, značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa. Također, metodologija obuhvaća i postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki, podatke, dokumentaciju i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki. Prvo regulacijsko razdoblje na koje se odnosi metodologija počinje danom njezinog donošenja i završava krajem 2021. a svako daljnje regulacijsko razdoblje trajat će pet godina. 

TAGOVI