Novi Tarifni sustav za transport plina

Autor: B.L. Objavljeno: 24.11.2011. 🕜 12:52 Lokacija: Zagreb

Donesen je željno očekivani Tarifni sustav koji na snagu stupa 1.4.2012. godine

Nakon pet godina, koliko je proteklo od donošenja prethodnog, konačno je donesen novi Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 134/2011). Radi se o već trećem Tarifnom sustavu za transport prirodnog plina od stupanja na snagu novih energetskih zakona 2001. godine. Prvi je bio Tarifni sustav za transport plina za dobavljače plina i povlaštene kupce plina (NN 99/2022 i 135/2003)), a zatim je to bio Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 32/2006 i 3/2007)). Njime se određuju: • model regulacije energetske djelatnosti transporta prirodnog plina (za što je zadužena Hrvatska energetska regulatorna agencija) • formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora transportnog sustava (tj. Plinacra) • postupak revizije dozvoljenog prihoda • raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i kriteriji za izračun visine tarifnih stavki • koeficijenti za izračun naknada za korištenje kapaciteta transportnog sustava i za prekoračenje njegovog ugovorenog kapaciteta • obračun naknade za korištenje transportnog sustava za korisnike • podnošenje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki i dostava podataka i dokumentacije • podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda • podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun visine tarifnih stavki. Tarifni sustav je dužan primjenjivati operator transportnog sustava (Plinacro). On je također dužan izraditi konačan obračun naknade za korištenje transportnog sustava za obračunsku godinu sa zadnjim danom u mjesecu koji prethodi danu stupanja na snagu Odluke o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina (prema odredbama Tarifnog sustava). Novi Tarifni sustav donijela je HERA na temelju čl. 11, st. 1, podst. 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 177/2004 i 76/2007) i objavljen je u 'Narodnim novinama', a njegovim stupanjem na snagu (što će, kako je predviđeno, uslijediti tek 1.4.2012. godine) prestat će važiti Tarifni sustav iz 2006. godine, osim odredbi kojima se uređuje obračun i naplata naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda koje prestaju važiti danom stupanja na snagu Odluke o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina (prema odredbama novog Tarifnog sustava).