Objavljeno Izvješće o stanju energetske unije

Autor: N.D. Objavljeno: 19.11.2015. 🕜 13:42 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

EU treba biti predvodnik u jačanju niskougljične ekonomije

"Nakon devet mjeseci rada možemo reći da smo na dobrom putu da uspostavimo energetsku uniju. Moje poruke za 2016. su jasne: EU treba nastaviti biti predvodnik za uvođenje niskougljične ekonomije, ta tranzicija treba biti društveno pravedna, a potrošač mora biti u njezinom centru, a geopolitički izazovi s kojima se susrećemo neće nestati a mi ćemo morati postaviti temelje za investicije", komentirao je europski povjerenik za uniju Maroš Šefčović jučerašnje prvo Izvješće o napretku u osnivanju unije. Objavljen je velik broj izvještaja o stanju u energetskom sektoru, pa se primjerice vidi da EU zemlje štede 17,6% primarne energije, dok je cilj do 2020. 20%. Cilj od 20% smanjenja emisija bit će ispunjen, kao i zahtjevi Kyoto protokola, no nužne su daljnje mjere kako bi se ispunili klimatski ciljevi zacrtani za 2030. Kad je riječ o nuklearnoj sigurnosti bilježi se visok stupanj sukladnosti s direktivom o nuklearnoj sigurnosti iz 2009., no kad je riječ o tržištima plina i struje još uvijek ne funkcioniraju zadovoljavajuće iako je postignut napredak. EK zaključuje da u tranziciji prema niskougljičnoj ekonomiji, da bi bila postignuta društvena pravednost, građani trebaju imati više vlasništva i koristi od novih tehnologija kako bi umanjili svoje troškove za energiju te bili aktivniji na tržištu. EK je započeo javne konzultacije o budućoj reviziji direktive o obnovljivcima, a javna rasprava će trajati do 10. veljače.

TAGOVI