Odabran koncesionar

Autor: A.H. Objavljeno: 10.04.2009. 🕜 08:48 Lokacija: Zadar

Zadarska županija odabrala je koncesionara za gradnju plinoopskrbne mreže u Zadru, Biogradu i dijelu Benkovca

Na 78. sjednici Županijskog poglavarstva Zadarske županije odabran je koncesionar za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i distribuciju plina na dijelu područja Zadarske županije: gradova Zadra, Biograda na Moru i dijela Grada Benkovca (naselja Benkovac, Šopot, Podlug, Perušić Benkovački i poslovne zone Šopot i Benkovačko Selo). Nakon uvodnog izlaganja župan Zadarske županije Stipe Zrili dao je riječ zamjeniku župana dr. sc. Đaniju Bunji, koji je istaknuo kako je u Natječajem utvrđenom roku pristigla samo jedna ponuda, i to austrijske tvrtke EVN AG iz Beča. Usluga stručne analize i rangiranja pristiglih ponuda za Javni natječaj za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i obavljanje djelatnosti distribucije plina na dijelu distributivnog područja Zadarske županije, uključujući i izradu Izvješća o provedenom postupku, povjerena je tvrtki COIN d.o.o., Pula s kojom je zaključen Ugovor o obavljanju usluge. Županijsko povjerenstvo dodatno je analiziralo ponudu te, između ostalog, utvrdilo kako je vremenski plan (gantogram) izgradnje 2 godine, ukupna predviđena ulaganja procijenjena su na ukupno 182.127.700,00 kuna, ponuditelj je izradio dinamiku porasta potrošnje plina za sve sektore potrošnje s dinamikom priključenja do 70% za kućanstva nakon 5. godine, 80% za uslužni sektor i 90% za industriju, ponuditelj je dostavio okvirnu cijenu distribucijske razlike 0,75 kn/m3, cijena priključka za kućanstva, uslužni sektor i industriju iznosit će 0 kuna, a uključuje troškove postavljanja priključka te za montažu potrebnog mjernog uređaja (brojila) se ne zaračunava nikakva naknada.