Održan 7. plinarski forum

Autor: B.L. Objavljeno: 26.03.2008. 🕜 10:32 Lokacija: Varaždinske Toplice

Održan je 7. plinarski forum koji je i ovoga puta na jednom mjestu okupio brojne stručnjake

U hotelu 'Minerva' održan je 7. plinarski forum koji je i ovoga puta na jednom mjestu okupio brojne stručnjake iz područja plinske tehnike, plinskog gospodarstva, energetike i energetskog gospodarstva, zaštite od požara, dimnjačarstva te svih drugih srodnih struka. Organizator Foruma je ENERGETIKA MARKETING, a suorganizatori Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Razred inženjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska dimnjačarska udruga i Udruženje obrtnika grada Zagreba, dok je organizacijski partner Termoplin, jedan od vodećih hrvatskih distributera plina. Na otvorenju 7. plinarskog foruma okupilo se oko 500 sudionika, između kojih i iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Makedonije, Slovenije i Srbije. U sklopu Foruma održana je i popratna stručna izložba, pri čemu su na izložbenim prostorima svoje proizvode i usluge predstavile 24 tvrtke. Program prvoga dana Foruma obuhvatio je tematske cjeline kao što su pozdravni govori i uvodna predavanja posvećena plinskom gospodarstvu, propisi, modernizacija kotlovnica, sigurnost plinskih instalacija i sprječavanje nesreća te inovacije i nove tehnologije. Od izlaganja iz prve tematske cjeline valjalo bi izdvojiti predavanja mr. sc. Krešimira CEROVCA, dipl. ing., iz Uprave za energetiku i rudarstvo MGRP-a koji se osvrnuo na trenutačno stanje plinskog gospodarstva i izjavio kako se 'sigurnost opskrbe plinom trenutačno ne može ocijeniti zadovoljavajućem'. Uz to, najavio je skoro donošenje Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom, a kao jedan od najizglednijih budućih novih pravaca za opskrbu Hrvatske plinom izdvojio Jonsko-jadranski pravac. Tomo GALIĆ, dipl. ing., predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije prikazao je organizaciju tržišta prirodnog plina usporedivši modele iz Austrije, Danske i Rumunjske te mogućnost njihove primjene u Hrvatskoj. Pri tome je naglasio da bi do kraja travnja 2008. godine Model tržišta plina u Hrvatskoj trebao biti izrađen nakon čega slijedi javna rasprava. Uz to, Dubravko KAMENEČKI, dipl. ing., direktor Sektora investicija Plinacra prikazao je projekte iz drugog ciklusa izgradnje hrvatskog plinskog prijenosnog sustava, dok je zanimljivi projekt uvođenja prirodnog plina u Rijeku prikazao Bojan JURDANA, dipl. ing., zamjenik direktora Energa. Zanimljiva su bila i izlaganja Zvonka BABIĆA, tajnika Sekcije plinoinstalatera i plinoservisera UOGZ-a koji je prikazao kako je ta struka uređena u Italiji, dok se Zdravko ŠENJUG, predsjednik HDU-a osvrnuo na neke nedostatke Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN 3/2007). Konačno, o djelatnostima organizacijskog partnera, Termoplina govorio je njegov direktor, Ivan TOPOLNJAK, dipl. ing. Druga tematska cjelina bila je posvećena propisima, modernizaciji kotlovnica te sigurnosti plinskih instalacija i sprječavanju nesreća, pri čemu su se mogla čuti zanimljiva predavanja stručnjaka iz vodećih hrvatskih tvrtki, ali i uglednih gosti iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. U posljednjoj tematskoj cjelini prvoga dana Foruma predstavnici nekoliko vodećih europskih proizvođača plinskih uređaja i opreme predstavili su brojne inovacije i nova rješenja iz svojih proizvodnih programa. Program prvoga dana 7. plinarskog foruma završen je stručnim obilaskom pogona tvrtke Termoplin, pri čemu su se svi sudionici mogli uvjeriti u to što sve stoji iza uspjeha jedne od vodećih hrvatskih energetskih tvrtki. Drugi dan Foruma odnosio se na tematske cjeline Dimnjačarstvo, Mjerne instrumente i opremu za ispitivanje te Ukapljeni naftni plin i Informatizaciju. Tematska cjelina posvećana dimnjačarstvu započela je predstavljanjem budućih dimnjačara - učenika Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Zagrebu te isječkom iz emisije 'Istraga' NoveTV posvećene lažnim dimnjačarima. Nastavljeno je izlaganjima o problematici dimnjaka, a prikazan je i računalni program za dimnjačarske tvrtke i obrtnike. Zanimljiva je bila i sekcija o uređajima za mjerenje dimnih plinova i određivanje štetnih emisija pri čemu su svoju opremu prikazale tri vodeće tvrtke iz tog područja. Posljednja sekcija drugoga dana Foruma bila je posvećena UNP-u i informatizaciji. Pri tome je bilo riječi o novom Pravilniku o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/2007), postupcima izvođenja, ispitivanja i kontrole instalacija za UNP, novom Programu korištenja ukapljenog naftnog plina na otocima te autoplinu. U posljednjem izlaganju posvećenom informatizaciji u plinskoj i dimnjačarskoj struci podijeljena su dva priznanja za distributere plina koji su svojim internetskim stranicama doprinijeli informatizaciji plinske struke i to za Plin-projekt iz Nove Gradiške i Gradsku plinaru Krapina iz Krapine. Naravno, kraj drugog radnog dana, a time i 7. plinarskog foruma bio rezerviran za pitanja i odgovore.