Održana 1. sjednica Povjerenstva

Autor: A.H. Objavljeno: 24.09.2010. 🕜 12:32 Lokacija: Zagreb

Održana je 1. sjednicu Povjerenstva za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava u Hrvatskoj

U poslovnoj zgradi tvrtke Plinacro održana je 1. sjednica Povjerenstva za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava u Republici Hrvatskoj. Sjednica se odvijala pod predsjedanjem predsjednice hrvatske Vlade i predsjednice Povjerenstva Jadranke KOSOR, a u njezinu su radu sudjelovali ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH i zamjenica predsjednice Povjerenstva Marina MATULOVIĆ DROPULIĆ,dipl. ing., članovi Povjerenstva ministar gospodarstva, rada i poduzetništva mr. sc. Đuro POPIJAČ, ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar KALMETA, državna tajnica za energetiku Nataša VUJEC, dipl. ing. predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Leo BEGOVIĆ,dipl. ing., predsjednik Uprave Plinacra Jerko JELIĆ BALTA, dipl. ing., predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin dr. sc. Miljenko ŠUNIĆ te direktorica Podzemnog skladišta plina i tajnica Povjerenstva Dragica KRPAN, dip. iur., priopćeno je iz Plinacra. U skladu s usvojenim dnevnim redom sjednice, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva mr. sc. Đuro Popijač izvijestio je Povjerenstvo o aktivnostima Vlade RH, MINGORP-a te drugih energetskih subjekata u realizaciji „Strategije energetskog razvoja RH“, s naglaskom na provedbu projekata koji vode postizanju sigurnosti opskrbe plinom (razvoj transportnog sustava, uključenje Republike Hrvatske u projekt izgradnje LNG-terminala, Južni tok, Jonsko-jadranski plinovod, izdvajanje plinskog poslovanja – skladište i opskrba plinom, i dr.). Izvještavajući Povjerenstvo o stanju investicijskih projekata plinskoga transportnog sustava u RH, predsjednik Uprave Plinacra Jerko Jelić Balta utvrdio je kako je u razvoj plinskoga transportnog sustava do 2007. godine uloženo 210 mil. eura, a do kraja 2014. uložit će se još 370 mil. eura kako bi u konačnici bilo izgrađeno 2800 km magistralnih plinovoda, a što će omogućiti transport 1.100.000 m³ plina na sat, odnosno 5,5 mlrd. m3 plina na godišnjoj razini te u cijelosti zadovoljiti potrebe svih potrošača u Republici Hrvatskoj. Direktorica tvrtke Podzemno skladište plina Dragica Krpan u svom je izlaganju upoznala Povjerenstvo sa svim aktivnostima koje su poduzete od trenutka preuzimanja tvrtke 2009. godine, kad je Vlada RH – svjesna važnosti uloge skladišta plina u sustavu opskrbe, a u cilju stjecanja potpune kontrole nad svim subjektima plinoopskrbnog sustava – donijela odluku da preko Plinacra kupi tvrtku Podzemno skladište plina. Također, izvijestila je Povjerenstvo o ostvarenim rezultatima, kao i o investicijskim projektima skladišnog sustava u Republici Hrvatskoj: izgradnji novih skladišta plina u Grubišnom Polju i Beničancima. Na sjednici Povjerenstva zaključeno je kako se provedba svih investicijskih projekata Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava u Republici Hrvatskoj odvija u skladu s planiranom dinamikom i razvojnim planovima, a transportni i skladišni sustavi potpuno su spremni za predstojeću zimsku sezonu, navodi se u priopćenju. Također, Povjerenstvo je utvrdilo da je podzemno skladište plina Okoli maksimalno popunjeno (552 mil. m3 plina), a stvoreni su i tehničko-tehnološki uvjeti za skladištenje dodatnih količina plina. No istodobno, a u cilju sigurnosti opskrbe plinom, nužno je u što kraćem roku poduzeti sve potrebne aktivnosti i donijeti odluke koje su preduvjet razvoja skladišnih kapaciteta i izgradnje novih skladišta koja bi pokrivala „vršno“ opterećenje plinskoga transportnog sustava. Nadalje, imajući u vidu činjenicu da nacionalni operator plinskoga transportnog sustava – tvrtka Plinacro koja je zadužena za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava u Hrvatskoj – sve svoje investicijske projekte provodi u skladu sa zadanom dinamikom i terminskim planovima, Povjerenstvo je zaključilo da će od županija na područjima izgradnje magistralnih plinovoda (Karlovačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, Istarska) zatražiti da ubrzaju aktivnosti na dodjeli koncesija za izgradnju distributivnih mreža, a kako bi se povećala potrošnja plina. U skladu s provedbom Strategije energetskog razvoja Hrvatske, a radi diverzifikacije dobavnih pravaca i izvora opskrbe prirodnim plinom, nastavit će se poduzimanje intenzivnih aktivnosti u cilju realizacije „velikih projekata“ u Republici Hrvatskoj („Južni tok“, LNG-terminal, povezivanje s plinoopskrbnim sustavima u okruženju), a kako bi Vlada RH mogla donijeti konačne odluke koje će biti u skladu s interesima RH. I naposljetku, Povjerenstvo je utvrdilo nužnost nastavka aktivnosti na prilagodbi zakonske regulative s propisima EU, a kako bi se omogućio razvoj svih subjekata plinskoga gospodarstva u RH u skladu sa Strategijom energetskog razvoja u RH, zaključuje se u priopćenju Plinacra.