Omišlju oko milijun kuna naknade od UPP terminala

Autor: B.O. Objavljeno: 12.03.2020. 🕜 11:44 Lokacija: Zagreb

Vlada je predložila visinu naknade koju je operator terminala dužan plaćati jedinicama lokalne samouprave

Vlada je na današnjoj sjednici predložila donošenje Odluke o visini naknade za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

"Ovom Odlukom previđeno je da se u korist općine Omišalj isplaćuje oko milijun kuna godišnje za korištenje prostora, ovisno o godišnjem rastu indeksa cijena na malo koji objavljuje Državni ured za statistiku, upravo s ciljem veće izravne koristi i dobrobiti za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području plutajući terminal za UPP nalazi. Slijedom svega navedenog, a polazeći od važnosti realizacije projekta plutajućeg terminala za UPP na otoku Krku s ciljem osiguranja sigurnosti opskrbe kućanstvima i industriji na području Hrvatske te s ciljem osiguranja izravnih koristi i dobrobiti jedinici lokalne samouprave odnosno općini Omišalj i njenim mještanima, a na čijem se području plutajući terminal za UPP nalazi, predlaže se donošenje ove Odluke", obrazložila je Vlada

U Zakonu o tržištu plina određeno je da visinu naknade za korištenje prostora, način njezine raspodjele te moguću namjenu takvih sredstava koju je operator UPP terminala dužan plaćati jedinicama lokalne samouprave na čijem području se nalazi terminal utvrđuje upravo Vlada. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

TAGOVI