Operator transportnog sustava nije trgovac plinom!

Autor: B.L. Objavljeno: 04.07.2023. 🕜 16:19 Lokacija: Zagreb
  • Zastave na ulazu u zgradu sjedišta Plinacra u Zagrebu (izvornik: Plinacro, 2023.

• Plinacro, zastave, zgrade
    Izvor: Plinacro
  • Fotografija izvođenja radova na plinovodu Omišalj - Zlobin (izvornik: Plinacro, ožujak 2020.)

• plinovodi, plinski sustavi, Plinacro
    Izvor: Plinacro

Ako Plinacro ne bi uravnotežio sustav, ne bi bio u mogućnosti pružiti uslugu transporta sukladno ugovorenim kapacitetima

Vezano za medijske upite u kojima se od Plinacra traže odgovori na pitanja oko viškova i manjkova voditelja bilančnih skupina tijekom svibnja i lipnja, što nije u nadležnosti Plinacra niti za to postoje zakonske pretpostavke, tvrtka izvještava javnost kako je kao operator plinskog transportnog sustava u Hrvatskoj zadužen za upravljanje, nadzor, održavanje, razvoj i izgradnju tog sustava i za uravnoteženje količina plina u plinskom transportnom sustavu, s ciljem pružanja usluge neometanog i sigurnog transporta plina u Hrvatskoj.

Plinacro također podsjeća kako je dužnost svakog voditelja bilančne skupine (čiji se popis nalazi na službenim stranicama Hrvatskog operatora tržišta energije) uravnotežiti portfelj svoje bilančne skupine na dnevnoj razini, a dužnost Plinacra je održavati plinski transportni sustav u dopuštenim granicama odstupanja, u slučaju kada voditelji bilančnih skupina to ne učine. Naime, voditelj bilančne skupine dužan je svakodnevno uravnotežavati količine plina koje njegova bilančna skupina predaje u plinski transportni sustav s količinama koje iz njega preuzima. U slučaju potrebe za uravnoteženjem svojeg portfelja voditelji bilančnih skupina imaju mogućnost, sukladno Pravilima o organizaciji tržišta plina koje donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, trgovanja proizvodima na trgovinskoj platformi kojom upravlja HROTE. Spomenutim Pravilima propisan je i obračun naknade za dnevno odstupanja pojedinih bilančnih skupina, što provodi HROTE.

U slučaju kada Plinacro ne bi uravnotežio plinski transportni sustav, ne bi bio u mogućnosti pružiti uslugu transporta sukladno ugovorenim kapacitetima, što bi dovelo do poremećaja na plinskom transportnom sustavu i tržištu plina i ugrozilo sigurnost opskrbe.

Sukladno važećim propisima u Hrvatskoj i Europskoj uniji kojima je regulirano tržište plina, svi javno dostupni podatci koje je Plinacro dužan objavljivati dostupni su na na njegovim stranicama na internetu. S obzirom na to da su podaci portfelja u nadležnosti bilančnih skupina i kao takvi povjerljivi, Plinacro nema zakonske pretpostavke javno ih iznositi i komentirati. Konkretno, sva pitanja i informacije o neravnoteži pojedine bilančne skupine, ali i o količinama plina i cijenama valja uputiti voditeljima bilančnih skupina.

Konačno, Plinacro dodatno naglašava kako kao operator transportnog sustava u Hrvatskoj ne obavlja djelatnost trgovine plinom i ne prodaje plin i kao takav nije nadležan za trgovačke transakcije opskrbljivača i trgovaca plinom.

TAGOVI