OPT-Agenciji nove ovlasti

Autor: N.D. Objavljeno: 22.01.2015. 🕜 13:37 Lokacija: Zagreb

Agencija postala nadležna za opremu pod tlakom visoke razine opasnosti

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom. Izmjenama Uredbe OPT-Agencija će ubuduće biti ovlaštena i za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, što je u skladu s važećim Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/14). To se odnosi na jednostavne posude pod tlakom, procesne posude, parne i vrelovodne kotlove, parne i vrelovodne posude, spremnike za UNP, kolone i reaktore u rafinerijama i petrokemijskoj industriji, kriogenične posude, autoklave i sterilizatore u bolnicama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, opremu u sklopu rashladnih postrojenja i sve cjevovode visoke razine opasnosti. Također, mijenja se i sastav Upravnog vijeća Agencije, u kojem će ubuduće sjediti predsjednik UV koji je predstavnik MINGO-a, dva predstavnika MINGO-a, te po jedan predstavnik MGIPU i MZOIP-a. 

TAGOVI