Petrokemija objavila upis novih dionica

Autor: N.D. Objavljeno: 29.10.2018. 🕜 11:51 Lokacija: Kutina

HEP će reprogramirati 330 milijuna kuna koliko joj Petrokemija duguje za plin

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici, nakon što je već objavljen poziv na dokapitalizaciju Petrokemije(!), dala suglasnosti za niz odluke koje su nužne da proces dokapitalizaciju uspije. Vlada je telefonski donijela odluke o pretvaranju potraživanja države u temeljni kapital Petrokemije d.d. te za stjecanje udjela u ime RH u trgovačkom društvu Petrokemija Agro Trade d.o.o. za trgovinu i usluge. Dana je suglasnost i ovlaštenje za sklapanje Ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije d.d.. Prema toj odluci CERP će ugovor o dokapitalizaciji i restrukturiranju sklopiti s INA-om i PPD-om te Terra mineralnim gnojivima. Donesena je i odluka kojim se ovlašćuje Skupština HEP-a d.d. za reprogram maksimalno 330 milijuna kuna duga Petrokemije d.d. s osnove isporuke plina do 1. prosinca. Isporuka plina je počela ovoga ljeta i još uvijek traje, iz čega je razvidno da kutinska tvrtka ne plaća svoj plin pa se ovom odlukom stvara pretpostavka da se dug reprogramira i plati obročno a da se ne ugrozi proces dokapitalizacije. Kutinska Petrokemija objavila je naime, u ponedjeljak ujutro, prije telefonske sjednice Vlade na kojoj su donesene ove odluke, javni poziv na upis najmanje 40 do najviše 45 milijuna novih dionica, kojima planira prikupiti najmanje 400 do najviše 450 milijuna kuna novog kapitala, a upis dionica trajat će do 31. listopada popodne. Pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti minimalno milijun novih dionica u iznosu od 10 milijuna kuna a maksimalan broj novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti je ograničen na ukupan broj ponuđenih novih dionica tj. na 45 milijuna dionica u iznosu od 450 milijuna kuna. Izdanje novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako u utvrđenim rokovima za upis i uplatu ulagatelji upišu i uplate najmanje 40 milijuna novih dionica. U svibnju je Ina izvijestila o namjeri sudjelovanja u dokapitalizaciji Petrokemije s iznosom od 150 milijuna kuna te najavila da će namjeru iskazati zajedno s Prvim plinarskim društvom (PPD). Krajem rujna, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dopustila je koncentraciju kojom bi Ina i PPD ulaganjem u dokapitalizaciju kutinske tvrtke, a putem društva posebne namjene Terra mineralna gnojiva, neizravno stekli zajedničku kontrolu nad kutinskom tvrtkom. Glavna skupština društva koje je u većinskom državnom vlasništvu, trebala bi biti održana 31. listopada, a na njoj će se odlučivati o povećanju temeljnog kapitala te izboru novog Nadzornog odbora.

TAGOVI