Plin u Dugopolju u srpnju 2012.

Autor: N.D. Objavljeno: 21.10.2011. 🕜 11:38 Lokacija: Benkovac

Počeli radovi automatskog zavarivanja plinovodnih cijevi magistralnog plinovoda Benkovac-Dugopolje

Radovi na izgradnji budućega magistralnog plinovoda Benkovac–Dugopolje u punom su zamahu. Trenutačno su, od ukupno 96 km trase, pripremljena (raskrčena i očišćena) 45 km radnog pojasa, iskopana su 24 km rova i nanizan 31 km cijevi. Ovih je dana počelo i izvođenje radova automatskog zavarivanja plinovodnih cijevi. Naime, kako bi se dodatno povećala kvaliteta zavarenih spojeva cijevi na trasi plinovoda, Plinacro je još u natječajnoj dokumentaciji za izvođenje radova zahtijevao da veći dio zavara čeličnih cijevi bude izveden postupkom automatskog zavarivanja. Kontrolu kvalitete izvedenih zavarivačkih radova obavlja stručni nadzor za postupke zavarivanja, no s obzirom da je u ovom slučaju ipak riječ o magistralnom plinovodu projektiranoga radnog tlaka od 75 bar, dodatna provjera kvalitete zavarenih spojeva i specijalističkog nadzora nad zavarivanjem povjerena je krovnoj organizaciji za zavarivanje u Republici Hrvatskoj – katedri za zavarivanje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Magistralni plinovod Benkovac–Dugopolje (Split), promjera cijevi 500 mm i radnog tlaka od 75 bar, glavna je dionica IV. dijela Plinovodnog sustava Like i Dalmacije, koji još obuhvaća i regionalni plinovod Šibenik–Knin, odvojne plinovode za Tisno i Trogir te pripadajuće mjerno-redukcijske stanice. Radovi na izgradnji regionalnih i odvojnih plinovoda u završnoj su fazi i praktično već spremni za prihvat prirodnog plina i njegovo prosljeđivanje koncesionaru za područje Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije – tvrtki EVN Croatia, dok će glavni magistralni plinovod od Benkovca do Dugopolja, dužine 96 km i vrijednosti 108 milijuna kuna, biti dovršen u skladu s planiranim rokovima do kraja srpnja sljedeće godine, priopćili su iz Plinacra.