Plinacro dobio odgodu za mrežna pravila za uravnoteženje plina transportnih mreža

Autor: N.D. Objavljeno: 13.10.2015. 🕜 13:15 Lokacija: Zagreb

Nedostaje trgovinska platforma, likvidnost tržišta je slaba, a tu su i tehnički nedostaci

HERA je odobrila zahtjev Plinacra za odgodu početka primjene Uredbe Komisije o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža do 1. listopada 2016., uz napomenu da Plinacro i ostali sudionici do tada trebaju intenzivno poduzeti aktivnosti na punoj provedbi uredbe. Plinacro kao operator transportnog sustava, smatra da uredbu nije moguće primijeniti u cijelosti u propisanom roku. Kao osnovne prepreke za primjenu Uredbe od 1. listopada 2015. navode se nepostojanje kratkotrajnih standardiziranih proizvoda, nepostojanje trgovinske platforme, nepostojanje iskustva operatora transportnog sustava u trgovanju energijom za potrebe uravnoteženja sustava, relativno slaba likvidnost tržišta i mali broj trgovaca na veleprodajnom tržištu te tehnički nedostaci kod operatora distribucijskog sustava za pružanje informacija korisnicima sustava. Kao prednost ističe se razvijena virtualna točka trgovanja, iskustva s trgovanjem energijom uravnoteženja na dnevnoj razini, te tehnička i stručna opremljenost Plinacra i HROTE-a.

TAGOVI