Plinacro u Partnerstvu za razvoj mreže prirodnog plina Istočne Europe

Autor: N.D. Objavljeno: 17.05.2017. 🕜 15:21 Lokacija: Zagreb

Partnerstvo za razvoj zajedničkih regionalnih modela planiranja transporta prirodnog plina

U Zagrebu je jučer potpisan Memorandum o razumijevanju za Partnerstvo za razvoj mreže prirodnog plina Istočne Europe (NGP). Partnerstvo su utemeljili Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), Energetska udruga Sjedinjenih Država (USEA) te operatori plinskih transportnih sustava (OTS) istočne Europe kako bi se izgradio održivi institucijski kapacitet za razvoj i korištenje prvih zajedničkih regionalnih modela planiranja transporta prirodnog plina. Očekuje se da će se modeli koristiti za regionalnu analizu interne plinovodne infrastrukture, interkonekcija i regionalnih skladišnih kapaciteta potrebnih za ubrzanje procesa plinofikacije u istočnoj Europi kroz razvoj modela simulacije matematičkog predviđanja internih mreža prirodnog plina, potporu regionalnom usklađivanju metodologija planiranja transporta prirodnog plina, analizu potencijalnih plinskih investicija te, u konačnici, širenje tržišta prirodnog plina i osiguranje sigurnosti i pouzdanosti energetskih sustava potpisnica Memoranduma. Sve navedeno trebalo bi rezultirati ubrzanim razvojem infrastrukture za prirodni plin u istočnoj Europi. Memorandum su potpisali predstavnici Plinacra, AlbGasa (Albanija), BH-Gasa (BiH), Bulgartransgaza (Bugarska), GA-MA AD (Makedonija), Montenegro Bonusa (Crna Gora) te Ministarstva gospodarstva Kosova i Energetske udruge Sjedinjenih država (United States Energy Association-USEA), dok su u ulozi promatrača bili Transgaz (Rumunjska) i Srbijagas (Srbija). U ime Plinacra Memorandum je potpisao član Uprave Vedran Špehar. 
Partnerstvo je modelirano na iskustvu vrlo uspješne USAID-ove radne skupine za planiranje sustava prijenosa električne energije u jugoistočnoj Europi (SECI), koja je aktivna u regiji od 2001. godine, pružajući tehničku i analitičku potporu regionalnim operatorima sustava prijenosa električne energije. Činjenica da je Memorandum potpisan upravo u Zagrebu priznanje je Plinacru, odnosno potvrda kako je, svojim iskustvom u razvoju strateških projekata i visokom razinom operativnih i tehničkih znanja, hrvatski operator plinskog transportnog sustava jedan od lidera u plinskom sektoru šire regije. Plinacro će svoja do sada stečena znanja i iskustva prenijeti kolegama iz navedenih operatora plinskoga transportnog sustava.

TAGOVI