Plinacru EU novac za plinovod Lučko-Zabok-Rogatec

Autor: N.D. Objavljeno: 11.05.2016. 🕜 13:10 Lokacija: Zagreb

Plinacru iz CEF fonda doznačen prvi dio bespovratnih sredstava za pripremu projekta

Plinacro i Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u ime Europske komisije potpisali su sporazum o 4,825 milijuna eura bespovratnih sredstava koja su odobrena Plinacru iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), fonda namijenjenog infrastrukturnim projektima transporta, telekomunikacija i energetike. Novac će biti utrošen za završetak svih preostalih pripremnih aktivnosti u projektu interkonekcijskog plinovoda sa Slovenijom na pravcu Lučko-Zabok-Rogatec, odnosno za sam plinovod i dvije kompresorske stanice. Riječ je o trenutno najznačajnijem projektu plinske energetske infrastrukture u Hrvatskoj, ali i projektu od izuzetnog značaja za pouzdanost opskrbe čitave regije. Njegovim završetkom osigurali bi se uvjeti pouzdane i konkurentne opskrbe plinom hrvatskog i tržišta susjednih zemalja. 
Budući da je Plinacro novac dobio za pokriće polovice troškova pripremnih aktivnosti projekta, Sporazumom je definirano kako će ona biti utrošena za izradu glavnog i izvedbenog projekta za dvije dionice plinovoda Lučko-Zabok-Rogatec te za studiju izvedivosti, funkcionalnu specifikaciju, osnovnu dokumentaciju, procjenu utjecaja na okoliš i idejni, glavni i izvedbeni projekt za dvije kompresorske stanice. linacru je uplaćeno 40% ukupno odobrenih sredstava, a ostatak iznosa bit će uplaćen po završetku pripremnih aktivnosti. Plinovod Lučko Zabok Rogatec i kompresorske stanice u istoj grupi uvršteni su na drugu Listu projekata od zajedničkog interesa Europske unije (PCI), a plinovod se nalazi i na CESEC listi projekata kojima bi se trebala osigurati diversifikacija i sigurnost opskrbe prirodnim plinom zemalja članica EU iz srednje i jugoistočne Europe. Realizacijom projekta njihove izgradnje osigurat će se dvosmjerni protok plina na objema interkonekcijama (sa Slovenijom i Mađarskom) te dostići visok stupanj diverzificiranosti opskrbe. Pored toga, plinovod Lučko Zabok Rogatec, kao jedan od njihovih otpremnih pravaca, uklapa se u buduće projekte Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP) i LNG terminala na otoku Krku te je zamišljeno da se koristi za tranzit plina iz IAP-a, LNG-a i mogućih drugih izvora dobave. Plinacro je iz CEF fonda u manje od godinu dana povukao nešto više od 7 milijuna eura, odnosno preko 50 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 

TAGOVI