Plinofikacija Zadra usporila

Autor: N.D. Objavljeno: 28.11.2011. 🕜 09:08 Lokacija: Zadar

EVN-u HERA navodno već odredila cijenu plina

Plinofikacija Zadra ide sporije nego što se najavljivalo, piše Slobodna Dalmacija. Nakon dolaska magistralnog plinovoda do Zadra, puštanja u rad regulacijske stanice kod Babinduba i polaganja plinovoda u neke važnije zadarske ulice prije početka glavne turističke sezone, sada se čini kao da su sve aktivnosti stale. Slobodna kaže da koncesionar EVN Croatia intenzivnije ne obrađuje tržište te da se ne vidi neka velika reklamna kampanja te ističe da još uvijek nije do kraja razjašnjeno kakva će biti cijena priključka i koliko će koštati plin. U Zadarskoj županiji u načelu ostaju na stajalištu da cijena priključka ostaje nula kuna, na internetskoj stranici EVN-a navode se svi koraci koje zainteresirani moraju poduzeti. No, navedeno je također da besplatne usluge EVN-a “završavaju na granici s parcelom” do koje vodi osnovna distribucijska mreža. Navedeno je također da će u trenutku sklapanja ugovora o priključenju na distribucijsku mrežu cijena priključka biti obračunata po važećim cijenama sukladno važećim propisima koje propisuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. Mjesecima je zastoj u aktivnostima bio uzrokovan nedostatkom ulaznih elemenata za određenje cijene priključka koje određuje HERA, no upravo je objavljen novi Tarifni sustav za transport prirodnog plina bez iznosa tarifnih stavki koji stupa na snagu 1. travnja sljedeće godine. Riječ je o vrlo složenom sustavu izračunavanja cijene transporta plina i određivanja cijene priključka. Prema nekim informacijama, HERA je već odredila cijenu plina za zadarsko područje, koja bi trebala iznositi 3,7 kuna po prostornome metru plus PDV. To bi trebala biti prodajna cijena koju bi EVN naplaćivao. No, detaljni izračuni tek slijede, a vjerojatno s tim i ubrzavanje radova na gradnji plinovoda. Po onome što se može doznati od potencijalnih većih korisnika plina, zasad se cijene koje EVN nudi kreću u okviru europskih standarda. Po tome izgleda da plin u Dalmaciji neće biti drastično jeftiniji energent od drugih, no bit će ekološki puno prihvatljiviji.