Ponovno stradali dimnjaci

Autor: B.L. Objavljeno: 28.12.2020. 🕜 11:35 Lokacija: Zagreb

U potresu u Petrinji i Sisku došlo je do velikih oštećenja dimnjaka

Nakon potresa koji je u jutarnjim satima pogodio šire područje Petrinje i Siska, a osjetio se i u Turopolju, Pokuplju, Moslavini i Zagrebu i okolici također su značajno stradali i dimnjaci. To znači da u takvim zgradama i kućama ni grijanje više nije moguće, sve dok se oštećenja ne saniraju i dimnjak ponovno dovede u sigurno stanje. 


Oprez kod svakog oštećenog dimnjaka

To je osobito slučaj u zgradama i kućama koje koriste plin kao energent, no oprez je potreban kod bilo kojeg oštećenog dimnjaka, bez obzira na energent. Doduše, u Petrinji još nema distribucijske mreže prirodnog plina, dok mrežom u Sisku kao operator distribucijskog sustava upravlja Montcogim plinara (dio skupine E.ON Hrvatska). 

U svakom slučaju, sve oštećene dimnjake trebat će što prije sanirati, kako bi se što prije ponovno moglo uspostaviti grijanje koji se god energent koristio. Primjerice, u Petrinji su to uglavnom kruta goriva - šumska biomasa, loživo ulje ili ukapljeni naftni plin. Ako se pak radi o zgradi u Sisku koja je priključena na plinski distribucijski sustav, a došlo je do oštećenja dimnjaka, daljnja isporuka plina mora se prekinuti, sve dok se ponovno ne uspostavi siguran rad dimnjaka, a time i rad plinskog uređaja koji je na njega spojen.   


Kako najlakše pronaći dimnjačara za procjenu štete?

Oštećenja na dimovodnom sustavu mora utvrditi dimnjačar, a to može biti nadležni područni dimnjačar (što je najjednostavnije) ili bilo koji drugi dimnjačar, a na osnovi tog nalaza moraju se poduzeti odgovarajuće mjere. 
Prema podacima iz Baze podataka ovlaštenih dimnjačara na našem portalu, Sisak je podijeljen u čak šest dimnjačarskih područja, a nositelji dimnjačarskih koncesija u njima su: Dimnjačar Mario Ribić iz Siska (područje 1), Uslužni obrt Dimnjačar iz Siska (područja 2 i 5), Dimnjačarski obrt Šantić iz Donje Bistre (područje 3), Dimnjačarski obrt Mario iz Gline (područje 4) i Dimnjačarski obrt Eldim iz Lekenika (područje 6, koje u cijelosti obuhvaća sisačka prigradska naselja). 

S druge strane, prema podacima iz Registra koncesija Financijske agencije, dimnjačarska koncesija u Petrinji je istekla zadnjega dana 2018. godine, a do tada je dimnjačarske poslove obavljao Obrt za dimnjačarske usluge Crnković. U Lekeniku je koncesija pak istekla u lipnju ove godine, a do tada se dimnjačarstvom bavio ranije spomenuti obrt Eldim, koji je do 2028. ovlašteni područni dimnjačar u Glini. Za podatke o tome tko sada, odnosno dok se ne odaberu novi dimnjačari, može obaviti dimnjačarske poslove u Petrinji i Lekeniku valja se obratiti izravno nadležnim tijelima u tim jedinicama lokalne samouprave.
 

TAGOVI