Poreč i Rovinj dobili prirodni plin

Autor: N.D. Objavljeno: 22.12.2011. 🕜 14:58 Lokacija: Zagreb

Poreč i Rovinj priključeni na plinski sustav

Plinacro je danas započeo isporuku prirodnog plina istarskim gradovima Poreču i Rovinju, priopćeno je iz te tvrtke. Naime, na zahtjev tamošnjeg operatora distribucijskog sustava pulske Plinare ti gradovi su, preko područnih mjerno redukcijskih stanica danas priključeni na plinski sustav Vodnjan-Umag. Izgrađeni plinovodni sustava Vodnjan−Umag spojen je na magistralni plinovod Pula-Karlovac. Riječ je o magistralnom plinovodu dužine 71 km, promjera DN 300 i nazivnog tlaka od 50 bar s pet mjerno-redukcijskih stanica: Pula, Rovinj, Poreč, Kovri i Umag. Nakon opsežnih arheoloških istraživanja, radovi na izgradnji magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag počeli su u svibnju 2009., a završili u siječnju 2010. godine. Ukupna vrijednost obavljenih radova i ugrađene opreme iznosila je 186 milijuna kuna, od čega su građevinski radovi stajali 108 milijuna kuna. Na plinovodni sustav Vodnjan-Umag već su ranije spojeni Pula i Umag. Današnjim priključenjem Poreča i Rovinja zaokruženi su poslovi na plinofikaciji Istre.