Prva sjednica o eko-studiji za LNG-projekt na Krku

Autor: N.D. Objavljeno: 25.09.2017. 🕜 14:11 Lokacija: Omišalj

Javna rasprava tek kada Ekonerg zadovoljavajuće dopuni eko-studiju

Prošloga petka prvi je puta zasjedalo povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, a studiju je u rujnu dovršio Ekonerg. Predstavnici Ekonerga prezentirali su članovima Povjerenstva i predstavnicima zainteresirane javnosti rezultate Studije, obavljen je obilazak lokacije pod stručnim vodstvom LNG Hrvatska d.o.o. te je slijedila rasprava članova Povjerenstva. Povjerenstvo je, doznajemo, od izrađivača studije zatražilo dopune i odgovore na pitanja, koje bi Ekonerg trebao napraviti i u skladu s prihvaćenim primjedbama nadopuniti Studiju. U povjerenstvu su predstavnici MZOIE, MUP-a, MGIPU, Ministarstva turizma, MMPI, DUZS-a, Općine Omišalj i Priromorsko-goranske županije (čija predstavnica se nije pojavila na sjednici). Novi list je objavio da su predstavnici općine Omišalj izrazili bojazan da će LNG-terminal postati nova Dina te su ocijenili da studija nije stručno utemeljena ni cjelovita, a posebno upitnim dijelovima ocjenjuje one o ekonomskoj isplativosti, za koju drže da je upitna. Načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović kaže da je upitan dio koji se odnosi na gospodarski utjecaj na lokalnu zajednicu, a utjecaj zahvata mogao bi biti negativan na turizam u Njivicama. Članovi povjerenstva primjedbe su imali na nedovoljno razrađen utjecaj na morski ekosustav i vizualni utjecaj zahvata, a sporan je bio i ekološki utjecaj hlađenja mora za potrebe uplinjavanja UPP-a. Predstavnici Ekonerga su rekli da će u krugu od 200 metara oko broda-terminala temperatura mora pasti za maksimalno jedan Celzijev stupanj, a sporno je bilo i tretiranje mora klorom te odlaganje materijala nakon jaružanja morskog dna. Iduće sjednica povjerenstva održat će se po pozivu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U daljnjem tijeku postupka da bi se studija našla pred javnošću, zeleno svjetlo treba dati i povjerenstvo i Primorsko-goranska županija, a postoji mogućnost da javna rasprava u trajanju od 30 dana počne početkom studenog. Ana Andreja Lopac iz LNG Hrvatska rekla je da je natječajnu dokumentaciju na aktualne tendere pruzeo velik broj tvrtki - za gradnju obalnog dijela terminala interes je pokazalo 74 tvrtke, a za plutajući terminal njih 40. 

TAGOVI