Rasprava o javnoj usluzi opskrbe plinom i zajamčenoj opskrbi

Autor: B. O. Objavljeno: 08.03.2023. 🕜 12:00 Lokacija: Zagreb
  • Plinski plamen (izvornik: amlet / Shutterstock, 2007.)

 • plin, plamenik, plamen
    Izvor: amlet / Shutterstock

Trošak dobave plina u javnoj usluzi od 1. travnja iznosio bi 41 EUR/MW h, a ne 105,6 EUR/MW h

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Tim dokumentom stvaraju se preduvjeti za određivanje cijene plina u javnoj usluzi i zajamčenoj opskrbi od travnja koji uvažavaju nedavni značajan pad cijena plina na burzama. Time bi baza za utvrđivanje cijene u javnoj usluzi od 1. travnja ove godine do 31. ožujka 2024. bio trošak nabave plina kao do sada 41 EUR/MW h, a ne 105,6 EUR/MW h, kao što bi bilo da se Metodologija ne mijenja.

Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu HERA je donijela u listopadu 2020. te ju je mijenjala u veljači 2022. godine. 

Važećom Metodologijom određuje se, između ostalog, struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, odnosno krajnja cijena opskrbe plinom, te način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom. 

Prema odredbama Metodologije, trošak nabave plina predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom te se određuje prema propisanoj formuli iz Metodologije, a primjenom odgovarajućih trgovanja cijenama terminskih ugovora "TTF Price Assesment – Winter t" i "TTF Price Assesment – Summer t" objavljenih u publikaciji ICIS HEREN 'European Spot Gas Markets'. 

HERA je 14. rujna 2022. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., kojom je određen trošak nabave plina u iznosu od 0,0410 EUR/kW h (0,3086 kn/kW h) sve do 31. ožujka 2023. godine. 
 

Europska plinska tržišta

Za razdoblje nakon 31. ožujka 2023., obveza HERA-e je, u skladu s Metodologijom, donošenje odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, uključujući i određivanje troška nabave plina kao komponente u strukturi krajnje cijene plina prema formuli, odnosno prema Bid i Offer cijenama terminskih ugovora na referentnom plinskom tržištu "TTF Price Assesment – Summer 23", "TTF Price Assesment – Summer 24" i "TTF Price Assesment – Winter 23", objavljenima tijekom razdoblja od 1. travnja 2022. do zaključno 28. veljače 2023. 

Zbog poremećaja na tržištu energije te značajnog porasta cijena plina na europskim plinskim tržištima tijekom razdoblja trgovanja koje je Metodologijom prethodno određeno kao relevantno za izračun troška nabave plina kao komponente krajnje cijene plina, proizlazio bi trošak nabave plina za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. u iznosu od 105,6 EUR/MW h. 
 

Regulacijske godine

Međutim, u razdoblju od kraja prosinca 2022. do danas zabilježeno je značajno smanjenje cijena plina na europskim tržištima, a ujedno i cijena terminskih ugovora na TTF tržištu koje su sa razina od oko 150 EUR/MW h na početku prosinca 2022. pale na trenutne razine i ispod 50 EUR/MW h. 

Izvor: Kwon Junho

S obzirom na to da HERA ima dužnost provoditi mjere za zaštitu krajnjih kupaca, što uključuje i opskrbu plinom po razumnim cijenama, a imajući u vidu da bi primjena troška nabave plina koji proizlazi iz odredbi važeće Metodologije predstavljala značajno povećanje krajnje cijene plina za kućanstva od 1. travnja 2023., HERA smatra potrebnim izmijeniti odredbe Metodologije. 

Stoga, HERA predlaže izmjene i dopune Metodologije na način da se regulacijska godina 2023./2024. koja je člankom 16. Metodologije određena u trajanju od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. podijeli na dva razdoblja, i to: regulacijska godina 2023./2024. (od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.) te regulacijska godina 2024. (od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024.). 
 

Mjere Vlade

Navedenim prijedlogom dopune Metodologije trošak nabave plina bi se iznimno i privremeno odredio u skladu s donesenim propisima ili mjerama Vlade, odnosno u skladu s odredbama članka 5.a, stavka 4. Uredbe isti bi za regulacijsku godinu 2023/2024., za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., iznosio 41 EUR/MW h. 

Slijedom navedenog, ovim putem se, zbog izmjene načina određivanja troška nabave plina za razdoblje od 1. travnja 2023., kao jednog od elemenata u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, upućuje Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje će trajati, podsjećamo, od 8. ožujka do 14. ožujka.

Prijedloge, kritike i primjedbe moguće je iznijeti ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na stranicama HERA-e. Ispunjeni obrazac primjedbi potrebno je poslati na e-mail adresu savjetovanje@hera.hr najkasnije do 14. ožujka. 

Više o tome moguće je pročitati OVDJE

TAGOVI