Rasprava o pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Autor: B. O. Objavljeno: 21.06.2023. 🕜 11:05 Lokacija: Zagreb
  • Teminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Omišlju na Krku (izvornik: LNG Hrvatska 2021.)

• LNG terminal, LNG Hrvatska, LNG
    Izvor: LNG Hrvatska

Predložene su i izmjene koje propisuju obvezu dostave sredstva osiguranja plaćanja koje donekle umanjuje financijsku izloženost operatora terminala u slučaju dugoročnih višegodišnjih ugovora

Tvrtka LNG Hrvatska obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Pravila o izmjenama i dopuna pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. 

U 2022. godini, javlja operator LNG terminala u Omišlju na otoku Krku, svijet je pogodila globalna gospodarska i energetska kriza. Kao odgovor na novonastalu situaciju i pojačan interes tržišta za zakupom kapaciteta LNG terminala, tvrtka LNG Hrvatska je donijela odluku o povećanju maksimalnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a s dotadašnjih 300.000 m3/sat na 338.000 m3/sat u travnju 2022. godine. 

Visoka iskorištenost kapaciteta terminala imala je snažan utjecaj na prilagodljivost pružanja usluga terminala čime je nastala potreba za prilagodbom teksta važećih Pravila novonastalim okolnostima. Također, promjene na energetskom tržištu rezultirale su pojačanim interesom energetskih subjekata za zakupom kapaciteta LNG terminala. 

"Kao posljedica toga, kapaciteti terminala do plinske godine 2029/2030 u potpunosti su zakupljeni, dok su i u sljedećim plinskim godinama kapaciteti u velikoj mjeri zakupljeni. Kako bi društvo LNG Hrvatska osiguralo da spomenuti zakupi reflektiraju objektivan interes korisnika i kako bi se smanjila financijska i svaka druga izloženost u slučaju raskida ugovora o zakupu predmetnih kapaciteta, bilo je nužno korigirati odredbe o sredstvima osiguranja plaćanja i naknadama za slučaj raskida ugovora o korištenju terminala krivnjom korisnika", objavljeno je na stranicama tvrtke LNG Hrvatska. 

 

Ograničenja pružanja usluga

Predložene su izmjene koje propisuju obvezu dostave sredstva osiguranja plaćanja koje donekle umanjuje financijsku izloženost operatora terminala u slučaju dugoročnih višegodišnjih ugovora o korištenju LNG terminala. 

Od značajnijih promjena, ta tvrtka navodi one koje se tiču ograničenja pružanja usluga u slučaju nepovoljnih vremenskih i/ili meteorološko-pomorskih uvjeta ili u slučaju događaja više sile na lokaciji LNG terminala koja onemogućava pristanak ili uredni pretovar tog energenta s broda u terminal. 

Svrha primijenjenih izmjena je prilagoditi trenutnu praksu operatora terminala i korisnika terminala s pravnim okvirom sadržanim u Pravilima.

Određeni dio izmjena potaknut je uvođenjem eura kao službenog platnog sredstva u Hrvatskoj te su brisani suvišni dijelovi teksta u odredbama o jamstvu za raspodjelu kapaciteta i odredbama koje uređuju sredstva osiguranja plaćanja.

 

Pad razine LNG-ja

Također, zbog spomenute dodatne iskorištenosti kapaciteta uplinjavanja LNG terminala, a radi osiguravanja iskoristivosti navedenih dodatnih kapaciteta, bilo je neophodno primijeniti izmjene u odredbe koje se tiču informiranja o procijenjenom vremenu dolaska broda na terminal, kojima je operatoru terminala omogućeno da 96 sati prije procijenjenog vremena dolaska broda na peljarsku stanicu obavijesti korisnika terminala o vremenu u kojem brod treba doći na tu stanicu. 

Izvor: K Line

Jedino je tako moguće u potpunosti iskoristiti zakupljene kapacitete terminala, uz minimiziranje rizika pada razine ukapljenog prirodnog plina ispod one koja je potrebna za uplinjavanje količina sukladno mjesečnom rasporedu usluga, a koja mora biti konstantno prisutna u teretnim spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje. 

Uz navedeno, ukazala se potreba nomotehnički doraditi dosadašnji izričaj pojedinih odredbi kako bi one bile razumljive, nedvosmislene i jasne korisnicima terminala, kao i svim ostalim adresatima, a sve u svrhu poboljšanja i učinkovitije primjene.

Javna rasprava otvorena je od 20. lipnja do 4. srpnja i u tom razdoblju energetski subjekti i sva zainteresirana i stručna javnost mogu dostaviti svoje primjedbe. 

Više o tome moguće je pročitati OVDJE

TAGOVI