Riječka plinska tvrtka vraća kućanstva na svoju opskrbu

Autor: B. O. Objavljeno: 05.06.2024. 🕜 13:10 Lokacija: Rijeka
  • Panorama Rijeke i Rječine (izvornik: Shutterstock 2013.)

• Rijeka, Rječina, Primorsko-goranska županija
    Izvor: Shutterstock

Svim kupcima na distribucijskom području Rijeke koji sada koriste javnu uslugu opskrbe plinom posredstvom Gradske plinare Zagreb – Opskrba bit će dostavljen novi ugovor najkasnije do 31. listopada

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je 16. svibnja raspisala ponovljeni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine. Otvaranjem pristiglih ponuda u ponovljenom natječaju, evidentirano je da je za distribucijsko područje, uz riječkog distributera i opskrbljivača plinom i toplinskom energijom, tvrtke Energo, konkurirao još jedan energetski subjekt/opskrbljivač plinom - E.ON Plin iz Zagreba.

Analizom obiju ponuda i dostavljene dokumentacije, kao najpovoljniji ponuditelj sukladno pristigloj odluci HERA-e od 29. svibnja odabran je Energo za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

Odluka sadrži i upute s dinamikom potrebnih koraka koje postojeći i novi opskrbljivač u obvezi javne usluge moraju provesti prije početka novog razdoblja (1. listopada 2024.) kada Energo preuzima sve krajnje kupce kategorije kućanstvo koji će se do tog trenutka nalaziti pod ugovorom Javne usluge opskrbe plinom s tvrtkom Gradska plinara Zagreb – Opskrba.

 

Dodatni benefit

"Cijenu troška opskrbe plinom, koja je ujedno i bila predmet ovog natječaja i predstavlja jedan segment krajnje cijene opskrbe (uz trošak nabave i trošak distribucije), kupci na distributivnom području Energa do sada su plaćali tvrtki Gradska plinara Zagreb – Opskrba u visini od 0,0085 €/kW h, dok će isti taj trošak, od 1. listopada 2024. za grad Rijeku i okolna područja iznositi 0,0080 €/kW h. Stoga sa zadovoljstvom potvrđujemo da se radi o dodatnom benefitu i smanjenu tog dijela troška za 5,88 posto", objavljeno je na stranicama Energa.

Također, u toj tvrtki napominju kako će se cijeli postupak prebacivanja korisnika odvijati automatizmom na platforme Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) te krajnji kupci kategorije kućanstvo nisu u obvezi ništa poduzimati. 

Najkasnije do 31. listopada svim krajnjim kupcima na distribucijskom području Rijeke koji sada koriste javnu uslugu opskrbe plinom posredstvom Gradske plinare Zagreb – Opskrba, dostavit će se na sklapanje novi Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s Ugovornim uvjetima opskrbljivača u obvezi javne usluge tvrtke Energo Rijeka.

 

Metodologija utvrđivanja iznosa

Obavljanje javne usluge opskrbe plinom regulirano je zakonskim i podzakonskim propisima, a novi opskrbljivač u obvezi javne usluge za distribucijsko područje Rijeke Energo primjenjivat će cijenu nabave plina, koju će sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu odrediti HERA.

Izvor: Paulina / Pixabay

Ona će biti donesena u predviđenim rokovima i o njoj će svi krajnji kupci biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama opskrbljivača.

"S obzirom na to da je kretanje cijena plina na svjetskim burzama stabilno već dulje razdoblje, ne očekuju se značajniji poremećaji na tržištu pa samim time i odluka o krajnjoj cijeni plina koju donosi HERA ne bi smjela značajnije odstupati od sadašnje cijene. Izuzetno smo zadovoljni da korisnike na našem distribucijskom području možemo vratiti na svoju opskrbu te se nadamo da će takvo razdoblje trajati čim dulje", izvijestio je Energo.

TAGOVI