Rješenje za 'turbo bojlere' mora biti prihvatljivo svima

Autor: B.L. Objavljeno: 14.02.2018. 🕜 15:49 Lokacija: Zagreb

Građani trebaju snositi što manje financijsko opterećenje

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta izdala je priopćenje za javnost o problematici tzv. turbo bojlera. Kako se ističe, nemogućnost jednostavne zamjene dotrajalog ili pokvarenog 'klasičnog' kotla za grijanje ('turbo bojlera) kondenzacijskim, što bi bilo u skladu s europskim propisima o ekološkoj izvedbi uređaja koji troše energiju, u posljednje je vrijeme izazvala je velik interes široke javnosti. U skladu s time, MINGO želi istaknuti sve mjere koje u suradnji sa svim sudionicima u toj problematici (predstavnicima plinoservisera, plinoinstalatera, dimnjačara, operatora plinskih distribucijskih sustava, projektantima i sl.) poduzima kako bi usklađivanje s europskom regulativom kao rezultat imalo zajedničko rješenje kojim bi se građanima omogućili što povoljniji uvjeti pri prelaska na nove ekološki prihvatljive sustave grijanja, ali kako bi se istodobno izbjeglo za njih znatno financijsko opterećenje.
Tako MINGO još jednom naglašava da se Direktiva 2009/125/EZ o eko-dizajnu i Uredba Komisije (EU) br. 813/2013 o eko-dizajnu uređaja za grijanje odnose samo na nove proizvode koji se stavljaju na tržište Europske unije, što znači da ne postoji nikakva obvezna zamjena postojećih kotlova koji su u funkciji, već one predviđaju njihovu postupnu zamjenu novima, ali tek nakon što im istekne vijek trajanja i više ne budu ispravni za uporabu. Pri donošenju tih propisa vodilo se računa o svim vlasnicima kotlova za grijanje u postojećim zgradama u kojima zbog građevinsko-tehničkih razloga, odnosno usklađenosti s postojećim sustavom za odvod dimnih plinova takvi kotlovi ne bi mogli biti zamijenjeni novima, kondenzacijskima. Primjerice, jedna od mogućnosti je primjena takvih kotlova u tzv. atmosferskoj izvedbi (plinski uređaji vrste B1) koji zadovoljavaju zahtjeve energetske učinkovitosti. No, u Hrvatskoj postoji velik broj zgrada sa sustavima za odvod dimnih plinova izvedenima kao tzv. zrakodimovodi (LAS ili LAF sustavi), ali koji nisu predviđeni za priključivanje kodenzacijskih kotlova, ali ni ranije spomenutih atmosferskih kotlova (za koje postoji iznimka u Direktivi i Uredbi). U skladu s time, u slučaju istrošenosti ili kritičnog kvara postojećeg 'turbo bojlera' nerijetko nema mogućnosti za njegovu zamjenu odgovarajućim uređajem, već jedino kondenzacijskim, što zahtijeva prilagodbu sustava za odvod dimnih plinova, što kada se radi o višestambenim zgradama uglavnom nije jednostavno ostvarivo jer to zahtijeva zamjenu svih drugih kotlova spojenih na taj sustav. Ipak, u slučaju manjih kvarova, preporučuje se popravak postojećih kotlova jer, prema podacima proizvođača, rezervni dijelovi trebaju biti dostupni 10, 15 pa i 20 godina od prodaje proizvoda. Istodobno, MINGO napominje da nema podataka o tome postoje li slični problemi u ostalim članicama EU-a.
Vezano uz samu Uredbu, koja je donesena kada je Hrvatska pristupala EU-u pa nije bilo mogućnosti za pravodobno sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u njezinom donošenju i za predlaganje mjera za ublažavanje njezinih posljedica, MINGO napominje da sada provjerava mogućnost pokretanja naknadnog prijedloga privremenog izuzeća ili odgode primjene pojedinih njezinih odredbi u Hrvatskoj i to u slučajevima zgrada s izvedenim zrakodimovodima kojih je značajan broj i kada bi troškovi provedbe Uredbe predstavljali značajno financijsko opterećenje. Pri tome se radi o stambenim zgradama koje su projektirane i izgrađene u posljednjih 10 - 15 godina i čiji su sustavi za odvod dimnih plinova bili izvedeni kao zrakodimovodi za priključivanje 'turbo bojlera'. U skladu s time, MINGO je pokrenuo razgovore sa svim sudionicima i nadležnim tijelima s ciljem pronalaženja rješenja za izbjegavanje situacija nepovoljnih za građane. Ipak, treba reći da je problematika sanacije sustava za odvod dimnih plinova kao preduvjeta za priključivanje novih, visokoučinkovitih, kondenzacijskih kotlova za grijanje u nadležnosti ministarstva zaduženog za graditeljstvo. Zbog toga MINGO još jednom napominje da će u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja pokušati riješiti spomenute probleme i pristupiti analizi trenutačnog stanja s ciljem sagledavanja razmjera problema i pronalaženja odgovarajućih rješenja. Tako će se razmotriti sve mogućnosti za tehničke prilagodbe ili preinake kako bi se omogućila ugradnja prikladnih plinskih kotlova koji zadovoljavaju zahtjeve Uredbe, ali sa što manjim financijskim opterećenjima za korisnike koji moraju zamijeniti dosadašnje kotlove. Ipak, MINGO za sada ne može govoriti kolika bi točno mogla iznostiti financijska opterećenja vezana za zamjenu dotrajalih 'turbo bojlera' novim, kondenzacijskima i njihovo priključivanje na sustave za odvod dimnih plinova. Isto tako, MINGO još jednom ističe kako će se zalagati da zahtjevi sadržani u Uredbi za posljedicu nemaju neopravdane troškove građanima, što je u skladu i sa odredbama članka 15., stavka 4. Pravilnika o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN 50/2015).TAGOVI