Sanacija dimnjaka ne može se tipizirati

Autor: B.L. Objavljeno: 30.04.2020. 🕜 10:14 Lokacija: Zagreb

Ovlašteni inženjer daje rješenje ovisno o građi, položaju i stanju dimnjaka

U potresu 22.3.2020. godine u Zagrebu i okolici oštećeno je, procjenjuje se, čak 10 000 dimnjaka. Najveći dio pri tome čine dimnjaci od opeke koji se moraju srušiti i ponovno izgraditi ili pak sanirati na odgovarajući način. U svakom slučaju, oštećeni dimnjak, nakon što ga pregledaju odgovarajući stručnjaci, mora se ukloniti sa zgrade kako u slučaju pada ne bi ugrozio ljude i imovinu.


Uklanjanje bez projekta, ali sanacija samo uz projekt!

Trenutačno važeći zakoni i podzakonski propisi omogućavaju uklanjanje posljedica potresa kojima je smanjena ili ugrožena uporabivost građevine, tako da se izvode radovi izvanrednog održavanja. Pri tome se odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima mijenjaju dijelovi građevine i oprema, uređaji i instalacije koje su oštećena izvanrednim događajem (tj. potresom). Tako je moguće zamijeniti krovni pokrov (npr. oštećen urušavanjem dimnjaka) bez potrebe za izradom projekta.

S druge strane, izmjena krovne konstrukcije, zidova, stupova ili dimovodne cijevi smije se izvesti isključivo na temelju projekta koji je izradila ovlaštena osoba. Za konstrukcije su nadležni ovlašteni inženjeri građevinarstva, a za dimnjake ovlašteni inženjeri građevinarstva i strojarstva. 

Konačno, za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade i poboljšanje njezine otpornosti na djelovanje potresa treba izraditi posebni projekt.


Sanacija dimnjaka

Na dimnjacima oštećenima u potresu, ovlašteni dimnjačar najprije mora detaljno pregledati dimnjak i utvrditi njegovu ispravnost za daljnju upotrebu, što se osobito odnosi na dimovodnu cijev. 

Sanacija dimnjaka ne može se tipizirati, već svaki dimnjak treba zasebno sagledati, a ovlašteni inženjer strojarstva ili građevinarstva dat će rješenje sanacije ovisno o građi, položaju i stanju dimnjaka. 

Sukladno trenutačno važećim propisima, izmjena dimovodne cijevi provodi se isključivo na temelju projekta koji je izradio ovlašteni inženjera strojarstva ili građevinarstva. Takvo postupanje određeno je Tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN 3/2007), gdje se, osim uključenih struka, propisuje i sadržaj projekta dimnjaka, a i tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u dimnjake. Ovlašteni inženjeri građevinarstva i strojarstva raspolažu potrebnim znanjima kako bi taj tehnički propis primjenjivali u svakoj situaciji. 


Kako do sufinanciranja?

Spomenuti Tehnički propis, koji je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, obrađuje aspekt građevinskog elementa dimnjaka, dok je aspekt funkcionalnosti u termotehničkom smislu propisan Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/2010) koji je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, jer se tu dimnjak, između ostalog, smatra dijelom plinske instalacije.

Kada je pak riječ o modelu sufinanciranja sanacije dimnjaka tako da se omogući ugradnja suvremenih kodnenzacijskih kotlova, trenutačno se vode razgovori s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i sa Svjetskom bankom, izvijestio je MGIPU.

TAGOVI