U BiH manja cijena prirodnog plina

Autor: B. O. Objavljeno: 12.01.2023. 🕜 13:34 Lokacija: Sarajevo (BiH)
  • Prirodni plin; plin (FOTO: Kwon Junho, 2023.)
    Izvor: Kwon Junho

Veleprodajna cijena plina za distribucijske tvrtke od početka godine manja za 9,6 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) na današnjoj sjednici u Sarajevu, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala je suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distribucijske tvrtke počevši od 1. siječnja, koja iznosi približno 507 eura (990 KM) za tisuću standardnih kubičnih metara plina (Sm3), odnosno oko 0,5 eura (0,990 KM)/Sm3. U tu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

U objašnjenju odluke je navedeno kako je energetska tvrtka Energoinvest iz Sarajeva Federalnom ministarstvu trgovine uputila zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog plina prema distribucijskim tvrtkama u FBiH te mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Uz zahtjev je priložena Odluka direktora Energoinvesta o utvrđivanju prodajne cijene plina za distribucijske tvrtke (povlaštene tarifne kupce) od 9. siječnja, izvijestila je Vlada FBiH.
 

Relativno blaga zima

Energoinvest je u zahtjevu naveo da bi nova veleprodajna cijena trebala biti smanjena za 9,6 posto, tj. s dosadašnjih gotovo 560 eura (1.095 KM) na 507 eura (990 KM)/1.000 Sm3 (0,990 KM/Sm3), bez uračunatog PDV-a, a primjenjivala bi se od 1. siječnja 2023. i jedinstvena je za sve distribucijske tvrtke u FBiH.

Energoinvest je naveo kako je na sniženje cijene plina utjecalo nekoliko čimbenika, kao što je pad cijena nafte na svjetskom tržištu, smanjenje potrošnje plina u Europi i relativno blaga zima. 

Naime, objašnjeno je kako je u posljednjih mjesec dana došlo do osjetnog pada cijene barela nafte na tržištu s 99 na otprilike 82-85-90 dolara. S obzirom na to da je upravo cijena barela nafte jedan od osnovnih dijelova u obračunu cijene plina, došlo je do njezinog sniženja. 

Nadalje, temperatura je u većini europskih zemalja iznad prosjeka za ovaj dio godine. To je uveliko umanjilo potrošnju prirodnog plina, dovevši do pada potražnje što je, u konačnici, rezultiralo snižavanjem cijena. To je dovelo i do manjeg povlačenja tog energenta iz skladišta plina.

TAGOVI