Ususret najvećem terminalu za UNP u ovom dijelu Jadrana

Autor: B.O. Objavljeno: 15.07.2021. 🕜 09:45 Lokacija: Dubrovnik

Javna rasprava o važnom energetskom projektu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš izgradnje tankerskog priveza terminala za tekuće terete i ukapljeni naftni plin (UNP) s pripadajućim uređajem za grijanje plina u Luci Ploče

Kako stoji u netehničkom sažetku ekološke studije koja je dostupna na stranicama MGIPU novi tankerski privez za pretovar naftnih derivata i UNP-a izgradio bi se sjeverno od novoizgrađenog Terminala rasutih tereta. Razvoj je predviđen u fazama; dovršena je prva faza sa 50.000 m3 skladišnog prostora, druga faza osigurat će više od 200.000 m3 naftnog skladišnog kapaciteta kao i 60.000 m3 za skladištenje UNP-a. Treća faza projekta je dodatni skladišni kapacitet od najmanje 100.000 m3 za naftne proizvode. U planu je novi vez u luci koji bi omogućio uplovljavanje brodova do 88.000 t nosivosti za naftne derivate tj. 58.000 t nosivosti za UNP. 

Prema zamolbi za pravnu pomoć MINGOR-a, javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije. 

Rasprava o toj studiji traje od 12. srpnja do 10. kolovoza. Javno izlaganje o njoj održava se 21. srpnja u 17 sati, u Domu Kulture u Pločama, izvijestila je Dubrovačko-neretvanska županija

Inače, ulagač u taj najveći terminal za UNP u ovom dijelu Jadrana je Adriatic Tank Terminal, zajednička tvrtka Energije Naturalis Holdinga (ENNA) te globalnog neovisnog operatora za skladištenje energenata VTTI-ja. Prema pisanju Jutarnjeg vrijednost investicije je 135 mil. eura.

TAGOVI