Veliki planovi pulske Plinare

Autor: B.L. Objavljeno: 09.07.2021. 🕜 11:22 Lokacija: Pula

Osim novih priključaka i kotlovnica, kreće gradnja i sunčane elektrane

Operator plinskog distribucijskog sustava u Istri, tvrtka Plinara iz Pule, predstavila je brojne zanimljive projekte, ne samo iz područja plinske tehnike i gospodarstva. Tako je u pogon puštena punionica ukapljenog prirodnog plina za primjene u turizmu, tj. u kampovima koji su u Istri važan dio turističke ponude. Stoga je donesena odluka o izgradnji punionice posebno za punjenje tzv. turističkih plinskih boca. 

Nova instalacija nadograđena je na postojeću instalaciju punionice za autoplin koja se sastoji od tri spremnika maksimalnog kapaciteta 15 000 l, dvije potisne pumpe (radne i pričuvne) i dva dispenzera za istakanje autoplina. Novi dio instalacije je još jedna potisna pumpa i paketna jedinica u koju je smještena digitalna vaga, upravljačka jedinica i priključci za priključenje turističkih boca na plinsku instalaciju. S projektom se započelo potkraj travnja, a sredinom lipnja nova je punionica puštena u probni pogon.

Uz to, nastavljaju se radovi na izgradnji, održavanju i proširenju plinske mreže u Puli, a u tijeku je i projekt nove plinske kotlovnice za Talijansku srednju školu 'Bernardo Benussi'. Jedan od zanimljivih planova je izgradnja sunčane elektrane koja će služiti za proizvodnju električne energije za pokrivanje vlastitih potreba obje punionice: UNP-a i stlačenog prirodnog plina (CNG) za autobuse pulskog javnog prijevoza, ali i upravne zgrade, dok bi se viškovi trebali predavati javnoj elektroenergetskoj mreži. Uz to, u budućnosti se namjerava izgraditi i punionicu električnih vozila. Za oba projekta iztradi će se analiza koristi i troškova, a sredstva za sufinanciranje zatražit će se iz fondova Europske unije i od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izvijestila je Plinara.

TAGOVI