Vlada deregulira tržište plina

Autor: N.D. Objavljeno: 10.02.2017. 🕜 08:34 Lokacija: Zagreb

HEP će po reguliranoj cijeni plin prodavati opskrbljivačima kućanstava

Vlada je u Sabor uputila izmjene i dopune Zakona o tržištu plina koji uvodi novi model tržišta plina.
Tim Zakonom INA-i se daje pravo da po tržišnim cijenama prodaje svoj plin koji je do sada po reguliranoj cijeni bila obavezna prodavati HEP-u za potrebe kućanstava, a Hrvatska elektroprivreda od 1. travnja u prijelaznom razdoblju postaje opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, koji će biti obavezan nabavljati plin za potrebe kućanstava, kojima će ga prodavati po cijeni koju će odrediti Vlada do 1. travnja. Cilj je zaštititi kućanstva od prevelikog rasta cijene plina, stoji u prijedlogu zakona, a prijelazno razdoblje moglo bi trajati dvije godine, jer u tom ruku država će analizirati učinke provedbe zakona. 
Određuje se da Ministarstvo energetike u suradnji s HERA-om i HROTE-om raspisuje i provodi natječaj za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina. Nakon provedenog javnog natječaja, odlukom na određeno vremensko razdoblje, odredit će se opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji je dužan, po reguliranim uvjetima, prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe s kojim je sklopio ugovor o opskrbi plinom, i to za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo. Taj opskrbljivač morat će na petogodišnje razdoblje zakupiti 60% sustava skladišta plina. Provedenim natječajem tržišni igrači do sada su zakupili 40% skladišnih kapaciteta, a preostalih 60% trebalo bi biti ugovoreno do kraja mjeseca, zato se ovaj Zakon i donosi po hitnom postupku. HEP će plin za potrebe kućanstava nabavljati na tržištu.
Vlada će odlukom, na prijedlog Ministarstva i uz suglasnost HERA-e odrediti cijenu plina za javnu uslugu opskrbe plinom. Prema zakonu, cijena po kojoj će HEP prodavati plin opskrbljivačima za potrebe kućanstava uključuje trošak transporta, skladišta i naknade za organizaciju tržišta plina, a ne uključuje naknadu za više ili manje preuzete količine plina od ugovorenih u ugovoru o prodaji plina opskrbljivačima, kao ni PDV.
Također, ukida se obveza opskrbljivačima u obvezi javne usluge, odnosno zajamčenom opskrbljivaču da prvenstveno kupuju plin od proizvođača plina (INA), a nedostatne količine plina od trgovaca te od drugih opskrbljivača, na tržištu ili iz uvoza. Isto tako, opskrbljivači plin za potrebe kućanstava ne moraju kupovati od opsrkbljivača na veleprodajnom tržištu (HEP), već im se kaže da "ako to smatraju oportunim i svrsishodnim sklope takav ugovor". Dakako, oni sav plin, pa i onaj za kućanstva, mogu kupovati na otvorenom tržištu ako im se to više isplati. 
"Ukidanje obveze proizvođaču plina i proizvođaču prirodnog plina da cjelokupnu proizvedenu količinu prirodnog plina prvenstveno ponudi opskrbljivačima koji opskrbljuju plinom kupce na teritoriju Republike Hrvatske, a što se od strane Europske komisije smatralo ograničavajućim faktorom za potpuno otvaranje tržište plina u Republici Hrvatskoj jedna je od novina koja se predviđa ovim zakonskim rješenjem, a koje se smatra preduvjetom za potpunu liberalizaciju plinskog tržišta". Također, zakonskim izmjenama koncesija na distribuciju plina i izgradnju distribucijskog sustava daje se na razdoblje od 20 g. a najduže na 50 godina. 

TAGOVI