Zadar dobiva terminal za pretovar LNG-ja

Autor: B.L. Objavljeno: 25.05.2022. 🕜 09:52 Lokacija: Šibenik

Izgradnja malog terminala u luci Gaženica prihvatljiva je za ekološku mrežu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra da bi izgradnja malog termnala, bunkering stanice za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (LNG) i stlačenim prirodnim plinom (CNG) u luci Gaženica u Zadru bila prihvatljiva za ekološku mrežu. Naime, tako stoji u rješenju Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti Uprave za zaštitu prirode MINGOR-a koje je doneseno za projekt 'Izgradnja mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i stlačenim prirodnim plinom, Luka Gaženica, Zadar'. Time će se i Zadar ucrtati na plinsku kartu Jadrana. 


Tri faze projekta

Rješenje vrijedi četiri godine, što znači da bi se projekt trebao ostvariti u tom roku. Nositelj projekta je operator terminala za LNG na Krku, tvrtka LNG Hrvatska koja bi projekt u Zadru trebala ostvariti u tri faze.

Tako bi se u prvoj fazi trebalo izgraditi pristanište za plovila sa pretakačkim rukama i privezom za plovila, jedan spremnik za LNG volumena 3000 m3, rekondenzacijsko postrojenje, punilišta vagona cisterni s jednim mjestom za prekrcaj, punilišta kamionskih cisterni i ISO kontejnera s dva mjesta za prekrcaj i punilišta za vozila na LNG i CNG s četiri prekrcajna mjesta.

U drugoj fazi bi se kapacitet skladišta trebao povećati na 10 500 m3, što će se ostvariti dogradnjom spremnika volumena 7500 m3, a također će se izvesti još jedno prekrcajno mjesto za vagonske cisterne i još dva za kamionske cisterne i ISO kontejnere.

U trećoj fazi, koja bi za sada trebala biti i posljednja, kapacitet spremnika trebao bi se povećati 30 000 m3 plina. Također se planira i nova trafostanica, upravljačka zgrada i nove prometne površine, sustav odvodnje i sustav za pročišćavanje otpadnih voda.


Nova usluga u Gaženici

Pristanište za male tankere za LNG i prekrcajno postrojenje trebali bi se izvesti na vezu 1 teretnog dijela luke Gaženica. Planirani zahvat stoga je izvan područja ekološke mreže jer je udaljen oko 6 km o područja značajnog za ptice u Ravnim kotarima, objavio je 'Pomorac.hr', specijalizirani portal za pomorstvo i pomorce.

TAGOVI