Žalbe na poništeni natječaj za kogeneraciju u Osijeku

Autor: N.D. Objavljeno: 02.02.2016. 🕜 15:09 Lokacija: Zagreb

Siemens i Alstom se žale što je HEP odbio njihove ponude

Oba ponuditelja koja su se javila na natječaj za gradnju kogeneracijske termoelektrane u Osijeku, Alstom i Siemens podnijeli su žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, želeći se na HEP-ovo poništenje natječaja. Večernjak piše da tvrtke ne žele komentirati žalbeni postupak koji bi mogao trajati i nekoliko mjeseci. Alstom Hrvatska u suradnji s Alstomom Švicarska za taj posao ponudio je 358,5 milijuna eura bez PDV-a, dok je zajednica ponuditelja Siemens Hrvatska i Siemens Njemačka dala nešto povoljniju ponudu, vrijednu 320 mil. eura bez PDV-a. HEP je, naime, prosudio da ni jedna od dvije ponude na ispunjava uvjete vezane za predmet nabave te da su ponude suprotne odredbama natječajne dokumentacije, a alternativne ponude koje su dostavljene nisu dopuštene. Nadalje, HEP smatra da i jedna i druga ponude sadrže štetne odredbe. Alstomu se primjerice, prigovara da ponuđeni raspored objekata nije usklađen s idejnim projektom i ishođenom lokacijskom dozvolom, te da je ponuđena snaga na pragu elektrane veće od snage za koju je izdana Prethodna elektroenergetska suglasnost. Prigovor o rasporedu objekata išao je i na račun Siemensa, kao i niz drugih manjih prigovora.

TAGOVI