Europski projekt TOUREST ili kako poduprijeti održivi razvoj turizma

Autor: B.L. Objavljeno: 02.10.2018. 🕜 08:55 Lokacija:

HEP ESCO, tvrtka iz sastava HEP Grupe, sudjelovanjem u projektu TOUREST promiče održivi razvoj turističke industrije, jednog od najvećih gospodarskih sektora u Hrvatskoj.

Hrvatsku je Europska unija prepoznala kao atraktivnu turističku destinaciju s potencijalom razvoja, a posao Hrvatske je u narednom razdoblju maksimalno iskoristiti taj potencijal, uz što je moguće manji negativni utjecaj na okoliš i prirodne resurse. Za hrvatski turizam pitanje energetske učinkovitosti i održivosti postaje sve važnije i na njemu treba temeljiti sve razvojne planove. Snižavanjem troškova za energiju i vodu povećava se konkurentnost turističkog proizvoda, što je jedan od ciljeva Strategije razvoja turizma do 2020. godine. Troškovi za energiju i vodu često se smatraju neizbježnima u poslovanju u svim sektorima pa i u turizmu. No, potrošnja energije i vode dio je poslovanja kojim se može djelotvorno upravljati kao i bilo kojim drugim procesom, ističu u HEP ESCO-u.

Na provedbu mjera energetske učinkovitosti u turizmu utječe niz negativnih čimbenika, od nedovoljnog poznavanja najboljih raspoloživih tehnika, preko krive percepcije kako je velika potrošnja energije preduvjet da se gost osjeća ugodno, do nedostatka državnih poticaja za postizanje rezultata iznad onih minimalnih koje zahtijevaju propisi.
Cilj europskog projekta TOUREST je održivi razvoj turizma održivim upravljanjem potrošnjom vode u toj gospodarskoj grani i izrada studija i preporuka za zajedničku strategiju lokalnih i regionalnih samouprava. Projekt će se usredotočiti na izradu studija i preporuka za javne vlasti i inovativnog digitalnog alata (monitora) za potporu optimiranju potrošnje vode tvrtki iz turističkog sektora. U sklopu projekta će se razmatrati politički, ekonomski, socijalno-kulturni, tehnološki, ekološki i pravni utjecaji na potrošnju vode. To znači da će se pri izradi studija i preporuka za javne vlasti uzeti u obzir politika razvoja turizma, cijena vode, svijest turista o zaštiti okoliša, dostupnost ‘zelenih’ tehnika i svježe vode te pravilnici o korištenju vode.


Hoteli Makarska su u suradnji s HEP ESCO-om uveli sustav ESCO Monitor®

U projektu TOUREST (eng.Tourism Water Management for Sustainable ADRION Coastal Areas) u okviru Programa Interreg ADRION sudjeluje sedam partnera iz četiri zemlje: Grčke, Italije, Slovenije i Hrvatske. Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) iz Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. - 2020. Ukupna mu je vrijednost 971 861,99 eura.
HEP ESCO ima iskustva u projektima energetske učinkovitosti u turizmu. Prvi je projekt uključivao ugradnju solarnih toplinskih kolektora i uspostavu rekuperacije topline iz postojećeg rashladnika centralizirane klimatizacije za pripremu potrošne tople vode, dok je u drugom projektu izgrađena sunčana elektrana snage 30 kW na krovu hotela i ugrađen centralni nadzorno-upravljački sustav. Prednost ESCO projekata, tj. investiranja u rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju postojećih objekata primjenom mjera energetske učinkovitosti je povrat investicije uštedama, odnosno odsutnost ulagačkog rizika, istaknula je dr. sc. Vlasta Zanki, dipl. ing., direktorica HEP ESCO-a. Primjenom naprednih tehnika i energetski učinkovitih sustava s kombinacijom obnovljivih izvora pružaju se mogućnosti za uštede na energiji i vode i snižavanja troškova poslovanja.


Pogled na ESCO Monitor® Panel

Uvođenje sustava nadzora i upravljanja energijom u pravilu predstavlja jednu od najisplativijih mjera energetske učinkovitosti. Bez obzira na to radi li se o apartmanima ili hotelu, suvremeni sustavi za gospodarenje energijom mogu pružiti brojne prednosti, uključujući smanjenje potrošnje energije u sobama koje trenutačno nisu zauzete gostima, regulaciju sobne temperature sukladno zahtjevima gosta, podatke o stvarnoj prisutnosti gostiju u sobi, podatke o optimalnom vremenu za pospremanje i smanjenje uznemiravanja gostiju radi pospremanja i sl.
HEP, kao i mnoge velike europske energetske tvrtke, mijenja svoju ponudu tako da, uz opskrbu energentima, tržištu nudi kompleksnije i suvremenije energetske usluge.Jedna od energetskih usluga iz područja gospodarenja energijom koja se nudi kupcima HEP-a je i ‘Uspostava daljinskog očitanja električne energije i uvođenje sustava za gospodarenje energijom ESCO Monitor®’. Korištenje sustava ESCO Monitor® omogućuje sustavno praćenje dinamike potrošnje energenata, odnosno korisniku daje uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje i rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije i vode, primjerice u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja.
Svjesni važnosti snižavanja troškova za potrošnju energenata za financijsku uspješnost hotela, ali i imidž kod ekološki osviještenih gostiju, sve više tvrtki iz sektora turizma posluje odgovorno i misli zeleno.

TAGOVI