Kako je provedena energetska obnova sjedišta HGK-a?

Autor: Miljenko Baborsky, dipl. ing. Objavljeno: 07.07.2017. 🕜 09:04 Lokacija:

Projekt energetske obnove Upravne zgrade Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu bio je subvencioniran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%. Tvrtka Tehnokom izradila je glavni i izvedbeni projekt strojarskih instalacija, isporučila je opremu i izvela radove.

Na objektu Upravne zgrade Hrvatske gospodarske komore na Roosveltovom trgu 2 i 3 u Zagrebu provedena je cjelovita energetska obnova. Objekt ima sedam etaža i korisnu površinu od 4583 m2 i u njemu radi 216 zaposlenika. Energetskom obnovom obuhvaćena je izmjena stolarije, ugradnja toplinske izolacije, izmjena unutarnje rasvjete i izmjena termotehničkih instalacija. Cjelokupni zahvat bio je subvencioniran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40% sredstva, pri čemu je tvrtka Tehnokom izradila glavni i izvedbeni projekt strojarskih instalacija, isporučila opremu i izvela radove. Obuhvaćena je izmjena sustava grijanja i hlađenja koju su činili uređaji (s više od 15 godina u upotrebi) Robur AYF 60-119/2 (Qg = 32,5 kW i Qh = 17,5 kW) sastavljeni od pojedinačnih plinskih kotlova i plinskih apsorpcijskih hladnjaka za vanjsku ugradnju (15 uređaja). Postojeći uređaji zamijenjeni su visokoučinskim plinskim apsorpcijskim reverzibilnim zračnim dizalicama topline za grijanje i hlađenje Robur GAHP AR (Qg = 35,3 kW i Qh = 16,9 kW). Postojeća podkonstrukcija na krovu zgrade, na kojoj su bili pozicionirani stari uređaji, iskorištena je za smještaj novih uređaja u 'skid' izvedbi koja se sastoji od tri kaskadno povezana modula. Svaki kaskadni modul sastoji se od pet dizalica topline koje su u cijelosti hidraulički i električki povezane na zajedničkom čeličnom postolju. U sklopu plinskog 'skid' postrojenja ugrađen je elektroormar s cjelokupnom sigurnosnom opremom, elektroničke ploče za upravljanje pojedinih modula, digitalni daljinski kaskadni upravljač s cjelovitom dijagnostikom kvara (DDC), zajednički kolektori vode, zajednički plinski kolektor sa zapornom plinskom armaturom i električna instalacija. Također je ugrađen jedan 'skid' s plinskim apsorpcijskim hladnjacima specijalne izvedbe za cjelogodišnje hlađenje (ACF60-00 TK) koji služe za cjelogodišnje hlađenje klima-komora. Ukupna toplinski učin plinskog apsorpcijskog postrojenja je 425 kW, a ukupni rashladni učin 255 kW.

Plinske reverzibilne apsorpcijske dizalice topline imaju učinkovitost u načinu rada za grijanje na razini 150%, što je ekvivalentno toplinskom množitelju COP = 3,75 uz korištenje 33,3% energije iz obnovljivih izvora (zraka).

U sklopu rekonstrukcije ukinute su dvije lokalne toplinske podstanice, a treća postojeća toplinska podstanica (u podrumu) pretvorena je u centralnu strojarnicu za cijeli objekt. Zamijenjene su postojeće dvocijevne klima-komore vijećnice i restorana novim, četverocijevnim komorama (6000 i 6500 m3/h) koje su opremljene zasebnim grijačem i hladnjakom i imaju mogućnost rekuperacije zraka. Također su promijenjene postojeće dvije dvocijevne ventilacijske komore (2000 m3/h) za poslovne klubove i ugrađene su četverocijevne, kako bi se omogućilo hlađenje u prijelaznim razdobljima pri velikom opterećenju prostora. Priprema potrošne tople vode za restoran, koji je u sklopu objekta, riješena je pomoću solarnih pločastih kolektora smještenih na krovu, pokraj postrojenja za grijanje i hlađenje. Cijeli sustav termotehničkih instalacija spojen je na centralni nadzorni upravljački sustav.

Cilj projekta bilo je smanjenje potrošnje primarnih energenata, plina i električne energije, ali i smanjenje utjecaja na okoliš, odnosno emisija ugljičnog dioksida. Očekivane ukupne godišnje uštede na energiji na osnovi ostvarenih mjera iznose 768 043 kW h, dok su emisije CO2 smanjene za 224 t godišnje.

TAGOVI