Modernizacija pogona Petrokemije

Autor: Martin Đukić, mag. ing. el. Objavljeno: 30.10.2017. 🕜 11:06 Lokacija:

Petrokemija, poznata tvornica gnojiva iz Kutine, u suradnji s tvrtkom HEP ESCO modernizirala je sustave elektromotornih pogona na postrojenjima Voda-2, Energana i Crpna stanica Pakra i jedan dio sustava cestovne rasvjete. Sve to ostvareno je prema ESCO modelu, odnosno financiranjem iz postignutih ušteda.

Proizvodni kompleks Petrokemije u Kutini iznimno je energetski intenzivan i, kako bi bolje gospodarila energijom, tvrtka je tijekom 2015. godine u svoje poslovanje uvela sustav upravljanja energijom prema HRN ISO 50 001. Osnovni cilj uspostave sustavnog gospodarenja energijom je smanjenje potrošnje energenata, a time i snižavanje troškova proizvodnog postrojenja. Upravo zbog toga se i pristupilo izvedbi projekta s tvrtkom HEP ESCO koja ima značajna iskustva u provođenju projekata energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom.

Mjere energetske učinkovitosti

Projekt energetske učinkovitosti na sustavima elektromotornih pogona uključivao je modernizaciju upravljanja centrifugalne crpke za dobavu sirove vode, centrifugalnog ventilatora primarnog zraka za loženje parnih kotlova i ventilatora rashladnih tornjeva. Energetska učinkovitost tih sustava podignuta je ugradnjom frekvencijskih pretvarača koji omogućavaju regulaciju brzine vrtnje motora, a time i regulaciju protoka vode i zraka.


Dio pogona Petrokemije

Dosadašnja regulacija tih sustava bila je izvedena pomoću ventila i zaklopki kojima se izvodilo prigušivanje protoka, odnosno uključivanjem i isključivanjem pojedinih motora. Primjenom frekvencijskih pretvarača omogućeno je lokalno i daljinsko upravljanje radom elektromotora, odnosno reguliranje broja okretaja crpke i ventilatora (protoka) u skladu s trenutačnim potrebama za dobavu vode i zraka, pri čemu se postižu značajne uštede na električnoj energiji.
Kao druga mjera energetske učinkovitosti proveden je pilot-projekt modernizacije manjeg dijela sustava vanjske rasvjete. Ugrađeno je 75 cestovnih svjetiljki i 15 svjetiljki u protueksplozijskoj izvedbi. Kao izvor svjetlosti u postojećim svjetiljkama koristile su se živine žarulje pojedinačne snage 250 W, male učinkovitosti i ekološki neprihvatljive. Definirani svjetlotehnički zahtjevi postignuti su ugradnjom svjetiljki sa svjetlećim diodama (LED) i pojedinačnom snagom 68 W.
Cjelokupan projekt, koji je obuhvatio modernizaciju spomenutih sustava, od izrade studija izvodljivosti, preko glavnih projekata, do postavljanja opreme i puštanja u rad proveden je vlastitim znanjem (‘know-how’) stručnjaka Petrokemije i HEP ESCO-a.
Takvim se investicijama u mjere energetske učinkovitosti postižu uštede na električnoj energiji na razini oko 3,4 GW h godišnje, uz vrijeme povrata investicije od dvije godine.


Ventilator na čiji je motor instaliran frekvencijski pretvarač

Analitika na ekranu sustava ESCO Monitor®

Pored modernizacije elektromotornih pogona i rasvjete, uspostavljeno je i daljinsko očitanje energenata i instaliran ESCO Monitor® kao podrška pri uvođenju sustava upravljanja energijom prema ISO 50 001. To je računalno-poslovni sustav za gospodarenje energijom koji omogućava uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije.


Tim stručnjaka Petrokemije i HEP ESCO-a

TAGOVI