Poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost osiguranjem ušteda energije – ESI model

Autor: EM Objavljeno: 08.12.2022. 🕜 11:32 Lokacija: Zagreb
  • Ilustracija cijeloživotnog obrazovanja, obuke, školovanja (izvornik: Jason Goodman 2022.)
    Izvor: Jason Goodman

Potrošnja energije predstavlja značajan dio troškova proizvodnje za mnoga mala i srednja poduzeća, osobito u energetski intenzivnim sektorima

Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja. Veća energetska učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. 

Veliku ulogu u postizanju održivog razvoja imaju i mala i srednja poduzeća (MSP) koja osjećaju teret zbog promijene cijena energenata. Kako bi smanjili svoje troškove, potrebno je smanjiti potrošnju energije, a način na koji to mogu ostvariti jest kupnjom energetski učinkovitije opreme.
 

Model ulaganja u energetski učinkovitije tehnologije

Potrošnja energije predstavlja značajan dio troškova proizvodnje za mnoga mala i srednja poduzeća, osobito u energetski intenzivnim sektorima. Ulaganja u nove učinkovitije tehnologije predstavljaju atraktivne investicije koje često ostvaruju financijske uštede koje omogućuju investitorima povrat ulaganja u razumnom vremenskom razdoblju. Pri tome se istovremeno povećava produktivnost i konkurentnost, uz smanjenje emisija. Međutim, ta ulaganja se ne odvijaju potrebnom brzinom za postizanje klimatskih ciljeva i ciljeva energetske učinkovitosti.

Zbog toga su u rujnu 2021. Baselska agencija za održivu energiju (BASE), Društvo za oblikovanje održivog razvoja - DOOR (Hrvatska), CRES (Grčka) i SIEA (Slovačka) pokrenuli  trogodišnji projekt, s ciljem uvođenja uspješnog modela osiguranja ušteda energije (engl. Energy Savings Insurance – ESI), tzv. ESI model, u Hrvatskoj, Grčkoj i Slovačkoj. Projekt ESI Europe 2.0 dobio je 1.485.893,00 EUR iz programa Europske unije Obzor 2020 za istraživanje i inovacije. 

Cilj ESI modela je povećati ulaganja u energetsku učinkovitost, olakšati financiranje odgovarajućih tehnoloških rješenja te odgovoriti na veliki neiskorišteni tržišni potencijal. ESI model usmjeren je na mala i srednja poduzeća i stvaranje uvjeta za nadogradnju starih neučinkovitih tehnologija novim energetski učinkovitim tehnologijama.
 

Kako funkcionira ESI model?

ESI model se sastoji od financijskih i nefinancijskih elemenata osmišljenih za prevladavanje navedenih prepreka, stvaranje povjerenja među ključnim akterima te smanjenje percipiranog rizika. Elementi su povezani pod oznakom „GoSafe with ESI“, kreiranom u sklopu projekta ESI Europe.

ESI model čine četiri glavna elementa koja uključuju standardizirani ugovor, osiguranje, tehničku validaciju i financiranje. Standardizirani i pojednostavljeni ugovor nudi jasan i transparentan okvir za pregovore između ključnih aktera (MSP-a i pružatelja tehnologije) o tome kako se projektima jamči ušteda energije. Time se smanjuje rizik povezan s projektima energetske učinkovitosti, raspodjeljuje se preostali rizik na odgovarajuće aktere te se potiče povjerenje među njima.

Osiguranje se odnosi na proizvod za pokriće rizika koji pruža treća strana s ciljem osiguranja od neispunjavanja ugovornih obveza od strane pružatelja tehnologije u pogledu ušteda energije. Osiguranje stvara povjerenje između MSP-a i pružatelja tehnologije, a također može smanjiti kreditni rizik MSP-a.

Kako bi se prevladao percipirani rizik projekata energetske učinkovitosti, proces tehničke validacije integriran je u projekt. Neovisno validacijsko tijelo ocjenjuje kapacitet projekta za ostvarivanje obećanih ušteda energije, provjerava instalaciju i djeluje kao arbitar ako je potrebno.

Struktura financiranja uspostavlja se povezivanjem postojećih financijskih instrumenata kako bi se omogućili projekti energetske učinkovitosti, korištenjem rješenja ESI modela / GoSafe with ESI. Konkurentni kreditni uvjeti mogu pomoći malim i srednjim poduzećima u financiranju energetski učinkovitih tehnoloških rješenja.

Financijske institucije imaju koristi od ESI modela za mobiliziranje zelenog financiranja u skladu sa Europskim zelenim planom.
 

Prednosti za mala i srednja poduzeća i pružatelje tehnologije

Korištenjem ovog modela mala i srednja poduzeća imaju velike prednosti kao što su smanjeni računi za energiju i troškovi održavanja, povećana konkurentnost i učinkovitost te olakšan pristup zelenim kreditima.

Pružatelji tehnologije će imati povećanu prodaju energetski učinkovite opreme uz buduće uštede energije pokrivene osiguranjem. Pregovori će im biti pojednostavljeni uz korištenje standardiziranog ugovora te će imati povećanu vjerodostojnost validacijom od neovisnog tehničkog subjekta.

Financijske institucije i osiguravajuća društva ovim modelom će osvojiti nove klijente i doprinijeti klimatskim promjenama.
 

Projekt će također biti predstavljen na  seminaru o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije – „Energija iz dubina“ koii će se održati 23.02.2023. godine u Zagrebu (https://www.energetika-marketing.hr/energija-iz-dubina/hr/pocetna/).

Ako ste zainteresirani za uključivanje u implementaciju projekta, javite se na e-mail:

esi2.0@door.hr

Više o samom projektu možete saznati na sljedećim poveznicama: 

https://www.esi-europe.org/

https://door.hr/portfolio/esi/
 

TAGOVI