Pravo rješenje za hidrauličko uravnotežavanje

Autor: B.L. Objavljeno: 09.11.2023. 🕜 07:55 Lokacija: Zagreb
  • Oventropov ventil za hidrauličko uravnotežavanje Cocon QTZ (izvornik: Oventrop)

• Oventrop, ventili, hidrauličko uravnotežavanje
    Izvor: Oventrop
  • Novi Oventropov logo, iz 2021. (izvornik: Oventrop, 2021.)

• Oventrop, logo
    Izvor: Oventrop

Oventropov tlačno neovisni regulacijski ventili Cocon QTZ omogućava automatsko hidrauličko uravnotežavanje sustava grijanja i hlađenja.

Oventropov ventil Cocon QTZ je tlačno neovisan regulacijski ventil za dinamičko hidrauličko uravnotežavanje izmjenjivača topline (npr. ventilokonvektora ili rashladnih stropova) i cijevi razvoda zatvorenih krugova sustava grijanja i hlađenja. Na raspolaganju je za nazivne tlakove PN 25 i PN 16 i s dimenzijama DN 10 - DN 32. Može se ugraditi u cijevi polaznog ili povratnog voda.

U njegove osnovne funkcije ubraja se sljedeće:
• regulacija protoka koja je neovisna o tlaku
• prednamještanje koje se može blokirati i zapečatiti i koje je vidljivo je izvana
• mogućnost isključivanja
• mogućnost priključivanja uređaja za mjerenje diferencijalnog tlaka
• dodatne mogućnosti za izvedbe s PN 25: punjenje, odzračivanje, pražnjenje, ispiranje.

Glavne značajke pak su sljedeće:
• protok do 4800 l/h i diferencijalni tlak 6 bar
• ručno kolo s izravnim namještanjem u l/h
• razne mogućnosti povezivanja.

 

Važnost hidrauličkog uravnotežavanja

Hidrauličko uravnotežavanje je ključno za učinkovit rad sustava grijanja i hlađenja. Regulacijski tlačno neovisan ventil Cocon QTZ pomaže pojednostaviti taj postupak i smanjiti potrošnju energije. Volumni protok u krajnjoj jedinici (radijatoru, ventilokonvektoru i sl.) koji je potreban za regulaciju temperature u prostoriji održava se pri tome na konstantnoj razini, bez obzira na promjene diferencijalnog tlaka u instalaciji.

Regulacijski tlačno neovisan ventil je kombinacija regulatora diferencijalnog tlaka i regulacijskog ventila, pri čemu se određeni volumni protok može precizno namjestiti. Ako je potrebna kontrolna funkcija, ventil Cocon QTZ može biti opremljen izvršnim elementom (aktuatorom), regulatorom temperature ili ručnom glavom. Posebno je namijenjen za  rashladne stropove, ventilokonvektore, konvektore i sustave centralnog i površinskog grijanja.

Ventil Cocon QTZ dobitnik je ugledne dizajnerske nagrade Red Dot

U osnovne prednosti ventila Cocon QTZ ubraja se sljedeće:
• za 25% veći rasponi protoka u usporedbi s ranijim modelima
• konstantno velik autoritet ventila (a = 1)
• neovisnost o diferencijalnom tlaku
• mogućnost primjene za ispiranje i pražnjenje instalacije
• najviši radni tlak: PN 25
• najviši diferencijalni tlak: 6 bar
• kombinacija nekoliko funkcija
• mogućnost dinamičkog hidrauličkog uravnotežavanja pomoću namještanja potrebnih vrijednosti protoka
• nepotrebno ponovno namještanje instaliranog ventila u slučaju proširenja ili promjena u instalaciji
• linearna krivulja karakteristike
• mogućnost kombinacije s visokoučinkovitim crpkama
• kompaktne dimenzije.

 

Mogućnosti primjene

Nekoliko je osnovnih mogućnosti primjene ventila Cocon QTZ.

Dobar primjer je kontrola temperature u prostoriji u kojoj su ugrađeni rashladni stropovi. Ventil Cocon QTZ koristi se tada za hidrauličko uravnotežavanje pojedinačnih rashladnih stropnih elemenata i za dodatnu regulaciju temperature u prostoriji. Ako su pojedini dijelovi sustava uključeni ili isključeni, to tada neće imati utjecaja na kontrolu preostalih rashladnih stropova. Pri tome se za regulaciju temperature u prostoriji koriste Oventropovi sobni termostati i izvršni elementi.

Tu je i regulacija temperature u prostoriji uz pomoć ventilokonvektora. Ventili Cocon QTZ tada omogućavaju hidrauličko uravnotežavanje svake jedinice ventilokonvektora u sustavu. Zahvaljujući velikom autoritetu ventila postiže se dobra regulacija temperature u prostoriji, čak i u vrijeme malog opterećenja.

Jedna od mogućnosti primjene je i regulacija protoka u jednocijevnim sustavima grijanja. Hidraulička ravnoteža takvih sustava postiže se ugradnjom ventila Cocon QTZ u povratni vod.

Konačno, tu je i regulacija temperature u prostoriji uz pomoć konvektora. Kontrola temperature i hidrauličko uravnotežavanje sustava centralnog grijanja ili hlađenja s konvektorima omogućavaju se tada primjenom ventila Cocon QTZ s ugrađenim izvršnim elementima.

Ventili Cocon QTZ pravo su rješenje za hidrauličko uravnotežavanje velikih sustava grijanja i hlađenja

TAGOVI