Anketiranje stručnjaka, korisnika i potrošača uključenih u daljinsko grijanje i hlađenje

Autor: B. O. Objavljeno: 07.06.2024. 🕜 08:00 Lokacija: Zagreb
  • Ventil i kupaonički radijator (izvornik: Shutterstock, 2012.)

• grijanje, radijatori, sustavi grijanja
    Izvor: Shutterstock

Cilj projekta REHEATEAST je smanjenje potražnje za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja i hlađenja

Partneri na projektu REHEATEAST pokrenuli su anketiranje stručnjaka, korisnika i potrošača uključenih u sustave daljinskog grijanja i hlađenja (DHC). 

Projekt REHEATEAST, koji podržava Program Dunavske regije, ima za cilj smanjiti potražnju za fosilnom energijom u sustavima daljinskog grijanja i hlađenja različitim poticajima, mjerama i adaptivnim rješenjima, razmjenom znanja, podizanjem svijesti i povećanom suradnjom između aktera u području sustava daljinskog grijanja i hlađenja

Cilj projekta je promicanje holističkog pristupa, a ne sektorskog razmišljanja koje se odvojeno bavi usko povezanim pitanjima. U tu svrhu namjerava poduzeti mjere u sljedećim područjima: energetska učinkovitost, otpadna toplina, skladištenje topline, geotermalna energija, praksa naplate, itd.

Prvi specifični cilj (SO1) je mapiranje tehničkih, regulatornih, društvenih i financijskih uvjeta za sustave daljinskog grijanja, s fokusom na izazove i dobre prakse u regiji REHEATEAST, objavljeno je na stranicama Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP). 

Postizanje tog cilja zahtijeva uključivanje širokog spektra sudionika. Komunikacijske ciljne skupine SO1 uključuju dobavljače centralnog grijanja, općine, građevinske tvrtke, financijske institucije i potrošače daljinskog grijanja.

 

Detaljni upitnici

Konzorcij REHEATEAST je utvrdio mjerodavne sudionike i metode komunikacije. Izrađen je metodološki dokument za istraživanje i razvijena je zajednička metodologija za procjenu i analizu dionika. To uključuje predloške i koncepte anketa za različite skupine aktera.

Taj važan dokument standardizira metodologiju istraživanja, olakšava pouzdano prikupljanje i analizu podataka, što podržava donošenje strateških odluka. 

Standardizirana metodologija povećava pouzdanost i relevantnost rezultata istraživanja, maksimizirajući učinak projekta. Kako bi prikupili sveobuhvatne informacije od dionika u različitim sektorima daljinskog grijanja i hlađenja, partneri su razvili detaljne upitnike. Osmišljeni su kako bi se osigurala dosljednost u prikupljanju podataka i tako olakšala daljnja analiza i usporedba rezultata, javlja EIHP.

Ovi predlošci pokrivaju širok raspon tema relevantnih za DHC sustave, uključujući trenutne izazove, očekivani razvoj, korištenje obnovljivih izvora, primjenu novih tehnologija, ključne promjene potrebne za razvoj i još mnogo toga. Anketna pitanja strukturirana su tako da izmame konkretne i djelotvorne odgovore dionika, pružajući vrijedne podatke za analizu.

TAGOVI