Energo smanjuje cijenu grijanja za šest posto

Autor: A.H. Objavljeno: 06.05.2015. 🕜 09:19 Lokacija: Rijeka

Nova cijena toplinske energije retroaktivno stupa na snagu od 1. travnja

Cijena toplinske energije u sustavu centralnog grijanja u Rijeci smanjena je s 0,50 kuna po kWh na 0,47 kuna, bez PDV-a, odlukom Skupštine Energa. Potvrdio je to zamjenik direktora gradskog distributera toplinske energije Marko Križanec, po završetku skupštine na kojoj su, uz gradonačelnika Vojka Obersnela kao predstavnika većinskog vlasnika, Grada Rijeke, sudjelovali i predstavnici talijanske Gruppo Hera-e , koja ima 34% vlasništva u Energu i Ine koja je vlasnik s 9,1% vlasničkog udjela. 
Kako piše Novi list, odlukom Skupštine cijena toplinske energije umanjena je za 6%, i to zbog pada cijene prirodnog plina, kao glavnog energenta koji se koristi za njezinu proizvodnju u Energovim toplanama. 
"Odluka je utemeljena na zahtjevu koji smo uputili HERA-i, zbog smanjenja cijena energenta. Nakon što je HERA donijela odluku o opravdanosti zahtjeva, Skupština je odlučila o novoj, nižoj cijeni toplinske energije", rekao je Križanec.
Nova cijena toplinske energije retroaktivno stupa na snagu od 1. travnja, što znači da će korisnicima, njih deset tisuća, već u računima koji će im na adrese stići za nekoliko dana, toplinska energija biti obračunata po novoj, nižoj cijeni. 

TAGOVI