Helikopter prati slanost u površinskim i podzemnim vodama

Autor: B.O. Objavljeno: 22.10.2021. 🕜 10:50 Lokacija: Dubrovnik

Bolja zaštita poljoprivrede i okoliša od štetnog djelovanja morske vode

U sklopu aktivnosti projekta Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot-projekata za prevenciju prodora soli (MoST), u razdoblju od 24. do 29. listopada na području Kuti, Opuzen ušće, Jasenska, Vidrice, Crepina, Mala Neretva, Luke, Komin i Ploče, provodit će se zračna snimanja zaslanjenosti podzemnih voda i poljoprivrednih površina. 

Riječ je o neinvazivnoj geofizičkoj metodi istraživanja i tehnologiji koja nema štetnih utjecaja po objekte i ljudsko zdravlje, a koja se provodi niskim preletom helikopterom 20 do 40 metara iznad tla.

 

Učinkovitost predloženih mjera 

"Cilj projekta MoST je kroz terenske istražne radove, analizu poljoprivredne proizvodnje, uspostavu sustava praćenja slanosti u površinskim i podzemnim vodama, kao i modelskim ispitivanjima učinkovitosti predloženih mjera zaštite od štetnog djelovanja morske vode, zaštititi poljoprivrednu proizvodnju i okoliš u područjima pod utjecajem morske vode", izvijestile su Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA)

Uz DUNEA-u, na projektu sudjeluju partneri iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta Adige Euganeo, Regija Veneto, te hrvatski partneri Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Hrvatske vode

Vrijednost tog projekta je nešto više od 2,5 milijuna eura, a ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2014.-2020., uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun DUNEA-e iznosi 120 tisuća eura.

TAGOVI