Hrvatska: 'izvrsni' standard kvalitete vode za kupanje

Autor: B.O. Objavljeno: 06.06.2022. 🕜 13:13 Lokacija: Kopenhagen (Danska)

Velika većina vode za kupanje u Europi zadovoljava najviše kriterije kvalitete

Gotovo 85 posto kupališta u Europi, otkriva Izvješće o kvaliteti vode za kupanje u 2021., ispunilo je lani najstrože standarde Europske unije te dobilo ocjenu 'izvrstan' za kvalitetu vode. Ta je procjena dobar pokazatelj kupačima gdje ovog ljeta mogu pronaći najčišću vodu za kupanje. 

Procjena koju je sastavila Europska agencija za okoliš (EEA) u suradnji s Europskom komisijom temelji se na praćenju 21.859 kupališta u Europi provedenom 2021. te obuhvaća članice EU-a, Albaniju i Švicarsku. 

"Ovo izvješće će razveseliti sve koji traže mjesto za zasluženi ljetni odmor u europskim ljetovalištima. Bez obzira na to je li nam odredište grčka plaža, mađarsko jezero ili francuska rijeka, možemo biti sigurni da je velika većina vode za kupanje izvrsne kvalitete. To su dobre vijesti za okoliš, zdravlje ljudi i za europsku turističku industriju, koja se oporavlja od pandemije. Želimo održati te standarde i dalje ih poboljšavati na putu prema postizanju općeg cilja, a to je nulta stopa onečišćenja", izjavio je Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo.

 

Smanjenje onečišćenja 

"Ovogodišnji rezultati dokazuju da je više od 40 godina djelovanja EU-a za poboljšanje kvalitete vode za kupanje u Europi pridonijelo našem zdravlju i okolišu. Akcijski plan EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja i preispitivanje Direktive EU-a o vodi za kupanje dodatno će unaprijediti rad na sprečavanju i smanjenju onečišćenja u narednim desetljećima", dodao je Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-e. 

Iz izvješća proizlazi da je kvaliteta obalnih kupališta, koja čine dvije trećine ukupnih kupališta, općenito bolja od kvalitete onih u unutrašnjosti. 

U 2021. godini 88 posto obalnih kupališta u EU-u izvrsne je kvalitete u usporedbi sa 78,2 posto kopnenih kupališta. Od donošenja Direktive o vodi za kupanje 2006. povećao se udio 'izvrsnih' lokaliteta te se posljednjih godina stabilizirao na oko 88 posto za obalna područja i 78 posto za kopnena područja. 

U izvješću je utvrđeno da su 2021. minimalni standardi kvalitete vode bili ispunjeni na 95,2 posto područja. U Austriji, Malti, Hrvatskoj, Grčkoj, Cipru, Danskoj i Njemačkoj 90 posto ili više voda za kupanje ispunjava 'izvrsni' standard kvalitete, izvijestila je EEA

Udio područja loše kvalitete smanjio se od 2013. godine. Vode za kupanje loše kvalitete 2021. činile su 1,5 posto svih kupališta u EU-u, u usporedbi s dva posto u 2013. godini.

 

Sustavno praćenje

Loša kvaliteta često je posljedica kratkoročnog onečišćenja. U izvješću se naglašava da bolje procjene izvora onečišćenja i provedba mjera integriranog upravljanja vodama mogu pomoći u poboljšanju kvalitete vode. 

Uz ovogodišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje Europska agencija za okoliš objavila je i ažuriranu interaktivnu kartu s rezultatima za svako kupalište. Dostupna su i ažurirana izvješća za pojedinačne zemlje te dodatne informacije o provedbi direktive u pojedinim zemljama. 

Kvaliteta vode za kupanje u Europi posljednjih se desetljeća znatno poboljšala zahvaljujući sustavnom praćenju i upravljanju koje se temelji na Direktivi EU-a o vodi za kupanje i drugim propisima EU-a o okolišu, uključujući Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. 

U zakonodavstvu EU-a o vodi za kupanje navodi se da se ona ocjenjuje kao 'izvrsna', 'dobra', 'zadovoljavajuća' ili 'loša', ovisno o utvrđenoj prisutnosti fekalnih bakterija. Ako je voda ocijenjena 'lošom', članice EU-a trebale bi poduzeti određene mjere kao što su zabrana kupanja ili isticanje obavijesti o tome da se kupanje ne preporučuje, informiranje javnosti i primjerene korektivne radnje.

 

Gradska područja 

Ta su pravila dovela do drastičnog smanjenja količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava i industrije koje bi završile na kupalištima. Zbog toga je kupanje moguće i u mnogim gradskim područjima koja su prethodno bila izrazito onečišćena. 

Europska komisija trenutačno preispituje Direktivu o vodi za kupanje. Njezin je cilj procijeniti jesu li trenutačna pravila i dalje primjerena za zaštitu javnog zdravlja i poboljšanje kvalitete voda ili postojeći okvir treba poboljšati, konkretno uvođenjem novih parametara. 

Sve države EU-a te Albanija i Švicarska nadziru kvalitetu vode na svojim kupalištima u skladu s odredbama EU-ove Direktive o vodi za kupanje. Provedbu Direktive o vodi za kupanje podupire širok okvir zakonodavstva EU-a o vodama, uključujući Okvirnu direktivu o vodama, Direktivu o standardima kvalitete okoliša, Direktivu o podzemnim vodama, Okvirnu direktivu o morskoj strategiji i Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

TAGOVI