Integracija dizalica topline u konvencionalne sustave grijanja i hlađenja

Autor: B. O. Objavljeno: 11.03.2024. 🕜 09:10 Lokacija: Čakovec
  • Zastave Grada Čakovca, Hrvatske i Međimurske županije u središtu Čakovca (foto: BL, ožujak 2009.)

• Čakovec, Međimurje, Međimurska županija, zastave
    Izvor: B.L.

Poticanje primjene plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji

Međimurska energetska agencija (MENEA) nedavno je u Čakovcu potpisala Ugovor o sufinanciranju projekta 'Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji' (Danube GeoHeCo). Vrijednost projekta je gotovo 2,5 milijuna eura. 

"Ugovor označava značajan iskorak prema ostvarivanju ciljeva održivosti i razvoja, ističući posvećenost MENEA-e ka poticanju povećanja iskorištenja potencijala plitke geotermalne energije u dunavskoj regiji kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće konvencionalne sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva", izvijestila je MENEA koja je vodeći partner u projektu.

"Ovo je značajan iskorak prema ostvarivanju ciljeva održivosti i razvoja, što je misija MENEA-e, kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće konvencionalne sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva", pojasnio je direktor MENEA-e Alen Višnjić.

 

Prema održivoj budućnosti

Provedba projekta Danube GeoHeCo započela je 1. siječnja te će trajati do 30. lipnja 2026. godine. MENEA kao vodeći partner preuzima ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji projekta te usmjerava partnerstvo prema postizanju projektnih ciljeva.

Uz MENEA-u u provedbu projekta uključeno je još 12 projektnih partnera iz osam zemalja (Hrvatske, Slovenije, Austrije Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Slovačke) te 15 organizacija, poput ministarstva, nacionalnih fondova, jedinica lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta, nacionalnih udruženja energetskih agencija i poduzeća za daljinsko grijanje koji pružaju dodatnu vrijednost partnerstvu, objavljeno je na stranicama Međimurske županije.

"Cilj je potaknuti tržišni prodor geotermalnih dizalica topline te suradnjom partnerskih organizacija povećati razinu stručnosti i broj stručnjaka dostupnih za održivu transformaciju energetskog sektora", kaže Višnjić. "MENEA poziva zainteresirane dionike da se pridruže ovom putovanju prema održivoj budućnosti te prate napredak projekta i rezultate koji se postižu njegovom implementacijom", dodaje. 

Zainteresirani sve dodatne informacije mogu dobiti na e-mail adresu danijela.vrtaric@menea.hr, od voditeljice projekta Danijele Vrtarić.

TAGOVI